fredag 16 november 2012

Fosfor och kadmium

Nu i dessa dagar när det är oroligheter i Västsahara pga att landet är ockuperat av Marocko kan man ägna ämnet fosfor några extra tankar. Västsahara har nämligen mycket rika fyndigheter av fosfor som världen nu förser sig av, via ockupationsmakten Marocko.

Fosfor är ett grundämne som är nödvändigt för allt som växer, eftersom det är en förutsättning för celldelning då det är en av byggstenarna i DNA. I Sverige importerar vi fosfor, till konstgödning.

Ett problem med brytningen av fosfor är att den ofta kommer i sällskap med tungmetallen kadmium. Detta är en oönskad gäst, eftersom den har en rad oönskade egenskaper, bland annat så innebar högt intag av kadmium risk för njurproblem, cancer och skeletturkalkning. Man beräknar att ca 10000 personer i Sverige har begynnande problem med njurarna pga högt intag av kadmium via maten. Det gäller framför allt kvinnor i fertil ålder samt vegetarianer.

Eftersom fosfor är en ändlig men ack så nödvändig beståndsdel i vår mat, så finns det incitament att försöka återanvända den så långt som möjligt och här stöter man ju på problem pga sällskapet med kadmium. I avloppsslammet från våra reningsverk finns nämligen både fosfor och kadmium, samt även en del andra ämnen som kanske inte alltid är önskvärda i samband med matproduktion (till exempel flamskyddsmedel och långlivade medicinrester). Det finns många kritiker av slamspridningen som förespråkar att man ska utvinna fosforen från slammet innan man sprider det på åkrarna.

Varifrån kommer då kadmiumet i slammet? Jag som gammal fotoentusiast som har hållit på och framkallat själv med de tungmetaller som förekommer där (silver) har antagit att det är föroreningar andra än de "kiss, bajs och toapapper" som är det enda som borde åka ner i avloppet. Till exempel ingår kadmium i konstnärsfärger pga sin röda och gula färg. Jag har också föreställt mig att oönskade saker i avloppslammet kommer från industrier som släpper ut sådant de inte får. Tydligen kommer dock merparten från hushållets avlopp. Nivåerna är sjunkande men ser ut att plana ut mer och mer. Man kan gissa att de oönskade och otillåtna källorna av kadmium minskas, pga ökad medvetenhet och minskande innehåll av kadmium i konsumentprodukter. Värt att nämna är också att kravet på avloppsslammet, 2 milligram per kilo torrsubstans i själva verket motsvarar 67 milligram per kilo fosfor eftersom avloppslammet endast innehåller 3 % fosfor. Det att jämföra med kadmiuminnehållet för konstgödsel som ligger överstiger 5 milligram per kilo.

Men som sagt, det ser ut att plana ut. Vad är det då för källa som ger grundbelastningen av kadmium? Jo, det visar sig vara maten, och då inte främst den odlad i Sverige eftersom vi har krav på att tillföra väldigt lite kadmium på våra åkrar, utan den importerade maten.Och här kan vi knyta ihop till början igen, det är nämligen så att den fosfor som kommer från Västsahara innehåller relativt mycket kadmium, det är den dominerande källan till fosfor inom EU. I Sverige har vi dock hårdare krav på kadmiuminnehållet och köper vår fosfor från andra håll. Detta var den överraskande bifångsten när Kersti Linderholm under sina doktorsstudier undersökte flödet av fosfor i den svenska livsmedelskedjan. Just idag försvarar hon för övrigt sin doktorsavhandling ”Phosphorus. Flows to Swedish Food Chain, Fertilizer Value, Effect on Mycorrhiza and Environmental Impact of Reuse”.

5 kommentarer:

 1. Jag har ett dunkelt minne från minst 20 år sedan, att det gavs en dispens för kadmium i konstgödseln, därför att det ansågs vara för dyrt att rena fosfatet.
  Vad jag förstod var att det fanns fungerande teknik för att rena fosfat från kadmium men att man inte ville betala.
  Kunnandet finns och kostnaden för avlägsnandet av kadmium är ganska låg om jag inte missminner mig. Men så länge det finns ny fosfat till lågt pris kommer inget att göras för att ta tillvara avloppsslammet, billigare att skicka till tippen.
  Mycket intressant att få svar på varifrån kadmium i avloppsslammet kommer

  SvaraRadera
 2. Tack Ylven!

  Om gödseln från djuruppfödning förs till åkrarna får vi mycket mer fosfor än det som finns i avloppet.

  Vänliga hälsningar

  Nanotec

  SvaraRadera
 3. Undrar när naturskyddsföreningen osv börjar kadmiumtesta matvaror?

  SvaraRadera
 4. Jag har hört att de skånska jordbruksmarkerna nuförtiden innehåller så mycket kadmium att spannmål därifrån riskerar att hamna över gränsen för vad som är lagligt i EU, stämmer det?

  SvaraRadera
 5. Om det gäller vad som är lagligt inom EU kan jag inte bekräfta, men däremot får man inte odla spannmål till Svenskt Sigill inom delar av skåne, detta pga att kadmiumhalten stigit för högt. Jag skrivier "stigit" medvetet, för kadmiumhalten i det underliggande jordlagret, alven, är låg i många fall, därmed är det rimligt att anta att höga halter i matjordslagret har tillförts med mänsklig hand.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...