onsdag 23 december 2009

Vad tror försvarsmakten om Peak Oil?

Med anledning av Cornucopias och Wiseman's Wisdoms inlägg om Sveriges försvar och Peak Oil passar jag på med en stickreplik. Hittade för några år sedan ett inlägg i Unt, "Dags att agera mot stundande oljekris" signerad av Bo Pellnäs. Inlägget är datera redan augusti 2004 vilket visar stor framsynthet av skribenten.

Artikeln är full av underbara liknelser, den här illustrerar verkligen vad det är frågan om:

"Upplyst till fest, som en gång Titanic, stävar västvärlden med full fart mot oljekrisens förrädiska isberg, som väntar strax bortom horisonten. Ombord i salongerna ljuder fortfarande konsumtionssamhällets förföriska valser och vi svävar fortfarande bekymmerslöst runt till deras toner."

Bo Pellnäs har fattat vad det handlar om. Det är inte att kunna köra våra bilar för att storhandla som är det stora problemet, utan:

"Prismekanismen kommer hårdhänt att reglera förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Men effekten på västvärldens ekonomi kommer att bli kännbar, för att inte säga allvarlig, eftersom omställningen till andra energikällor då måste ske i en krissituation och i stor hast."

Han gör också en säkerhetspolitisk analys och konstaterar:

"Säkerhetspolitiskt har USA dragit erforderliga slutsatser. Ockupationen av Irak följde logiskt av behovet att militärt stärka den amerikanska närvaron i Mellanöstern. Den i dagarna aviserade urdragningen av amerikanska förband från Europa och Asien har länge varit förutsägbar och understryker den ökade vikt USA tillmäter Mellanöstern.

Man kan notera att det tycks vara politiskt lättare i USA att motivera militära aktioner för att säkra tillgången på olja än åtgärder för att minska oljeförbrukningen. Sparåtgärder är förstås inget som valstrateger förordar vare sig i USA eller i Europa. Inte heller i Sverige."

Den store fredsfursten Obama kan nog få det svårt att leva upp till den bild han har skapat åt sig när energin tryter på hemmaplan. Då kommer ropen att höjas för att helt enkelt "ta" en oljeproducent. Kommer han att kunna stå emot då? Det går säkert att måla upp det tilltänkta målet som ett terroristhot.

Vad det gäller den politiska situationen i Sverige för att kunna förebygga följderna av Peak Oil gör Bo Pellnäs följande iakttagelse:

"Man skall förstås inte utesluta att en allvarlig energikris faktiskt kan bli det som förmår bryta nuvarande blockbildning i svensk politik, men det är tyvärr sannolikt att våra folkvalda inte förmår att agera förrän krisen blir fullt utvecklad. Det borde dock rimligen finnas tillräcklig samsyn inom och mellan partierna om ekonomin och samhällsutvecklingen i stort för att medge ett tidigt beslut i samförstånd."

Jag tror inte att det bara är exportlands problematiken som kommer att begränsa oljetillgången på den öppna marknaden, utan inte minst säkerhetspolitiska överväganden hos exportländerna. Man kommer av lätt insedda skäl att hellre vilja exportera till ett land som har stor militärmakt och inflytelserika allierade än till ett litet alliansfritt och obetydligt land som Sverige.

Vi måste kunna klara oss på eget bevåg. Besparingspotentialen är enorm, fotosyntesens tillskott är ovanligt stort per kapita och älvarna ger oss el. Vi har alla förutsättningar att klara oss bra, bara vi släpper tillväxt- och konsumtionsförbannelsen och börjar se till våra reella behov.

Bo Pellnäs avslutar med ord som är värda att ta med sig:

"På bryggan har styrmannen redan information om de oroande vatten som väntar föröver. Det är hög tid att kaptenen lämnar danssalongerna, tar befälet och lägger om kursen.

Vi färdas visserligen i det vackraste välfärdsfartyg som någonsin korsat oceanerna. Men skrovet är tunt, förfärande tunt och alls inte byggt för att tåla hårdare törnar.

Den kris som står för dörren blir global. Att helt skydda sig blir omöjligt. Men mycket kan göras av egen kraft för att förbättra vårt läge. Låt oss göra det. Nu. I morgon är det för sent.

Bo Pellnäs

Överste av första graden"

7 kommentarer:

 1. Bra skrivet! Man blir mörkrädd för hur dåligt insatta folk i allmänhet är. Bonde söker fru och liknande tilldrar sig allt intresse och Alekletts varning för att peakoil har passerats ignoreras totalt.

  SvaraRadera
 2. Från "bonde söker fru" till "lokal storman söker hantlangare" kanske steget är förvånansvärt kort...

  SvaraRadera
 3. Ni fokuserar för mycket på själva peaken.

  Peaken är välkommen eftersom den kommer att driva fram en marknadsekonomiskt motiverad omställning och besparing. Oljan kommer inte att ta slut över en natt, så ej heller uran eller kol som utgör utmärka källor under en omställningsperiod.

  Däremot kan jag hålla med om att mannen på gatan totalt saknar insikt om problematiken, som inte ska underksattas på något sätt. Men tyvärr tror jag inte det blir den systemkollaps så många vänstertroll ivrigt hoppas på.

  SvaraRadera
 4. Jag tror inte heller att en total systemkollaps blir fallet, detta är bara ett worst-case-scenario. Men det är inte heller poängen. Poängen är att det faktiskt finns en risk, precis som att en bilfärd har worst-case-scenariot i form av en allvarlig bilolycka. Jag tror inte det kommer hända nästa gång jag sätter mig i en bil, men jag tar på mig säkerhetsbältet varje gång. Jag har aldrig någonsin haft nytta av bältet under mina 7 år som bilist men tycker fortfarande att det är värt besväret. Jag ser inte många säkerhetsbälten i samhället för worst-case-scenarion efter peak oil tyvärr. Det är oroande, den här vägen har vi dessutom aldrig kört tidigare..

  SvaraRadera
 5. Precis så, Peter. Det är inte troligt att det blir en total systemkollaps.

  Vad som däremot är högre risk för är de ekonomiska problem som kommer som följd av att ekonomisk tillväxt blir undantaget snarare än regeln i framtiden. Inte heller för detta sker det några förberedelser vad jag kan se.

  SvaraRadera
 6. Ylven och Peter. Ni tror inte på en total systemkollaps. Samtidigt är ni medvetna om att den ekonomiska tillväxten nåt sin ände. Då vill jag påpeka för er att varje fiat-valutas legitimitet per definition är underminerad så till den grad att det endast återstår total kollaps när tillväxt inte är möjlig längre. Tänk efter en gång till.

  SvaraRadera
 7. Anonym: Jag säger inte att du har fel, men jag har själv svårt att föreställa mig hur en sådan kollaps skulle gå till. Du får gärna beskriva lite mer utförligt.

  Samtidigt försöker jag att leva efter måttot: "Tro på det bästa men räkna med det värsta"

  Det får till uttryck i att jag håller på att utöka min odling för att bli mer eller mindre självförsörjande på mat.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...