fredag 3 juli 2009

Politiska försök

Vid förra allmänna valet 2006 blev jag invald i kommunfullmäktig för Miljöpartiet här i Åtvidaberg. Jag fick plats i kommunstyrelsen, Kultur och Samhällsbyggnadsutskottet förutom kommunstyrelesen. Det borde vara väl förspänt för att påverka vad som sker i min kommun med de förutsättningarna. Tyvärr var det inte så då man i den styrande majoriteten totalt avvisade alla bra försla, vare sig det var en förbättring av deras egna, egna förslag, eller kritik mot de lagda förslagen. Argumentet jag ofta fick var att om vi samarbetade för mycket, vad skulle vi då ha val för, alla skulle ju sitta i samma röra i alla fall. För mig var det ett orimligt svar då allt förbättringsarbete bygger på att man kan ta till sig bra förslag oavsett var de kommer från. Att som ledning bara omge sig med ja-sägare är livsfarligt, det visar historien.

Då var min största oro klimatförändringarna och långlivade kemikalier i miljön. Ett år senare hade jag upptäckt Peak Oil, oljetoppen mm, och plötsligt kändes fullmäktigearbetet meningslösare än någonsin. I samband med ett nytt jobb som krävde mer av mig, både i form av mentalt engagemang och restid, så kände jag att det blev ohållbart. Därför passade jag på att lägga en motion om Peak Oil i samband med att jag inlämnade min avskedsansökan. Jag såg det som helt utsiktslöst att kommunen skulle ta något som helst intryck av motionen, utan såg det mer som ett alibi för mig själv. Detta skedde i augusti 2008.

Så här löd motionen:

Olja är en ändlig resurs, det vet vi alla. Trots det lär vi knappast kunna göra slut på den till sista droppen. Men en dag kommer vi att passera produktionstoppen, den maximala produktionen, innan flödet börjar avta i ungefär samma takt som den en gång steg. De som minns oljekrisen 1973 och de effekter den hade på världsekonomin bör kanske påminnas om att OPEC-länderna då ströp ca 25% av sin produktion vilket innebar att priset fyrdubblades. Efter oljans produktionstopp kommer flödet att minska med ungefär lika mycket, varje år!

Oljans betydelse för världsekonomin kan knappast överdrivas. Ökande BNP följer hand i hand med ökad energianvändning, vara sig den är inhemsk eller importerad. Av världens energikällor står oljan för 38 %, kol för 25%, gas för 23%, kärnkraft för 6%, bioenergi för 4%, vattenkraft 3% solvärme 0,5 och vindkraft 0,3. Oljan har dock en särställning som drivmedel till transporter där den står för mer än 95%! Oljan används dessutom i t.ex. till smörjmedel, bindemedel för bl.a. asfalt. Omkring 10% av världens oljeproduktion utnyttjas i den petrokemiska industrin där den utgör råvara för plaster, färger, lacker, kosmetika, mediciner, biocider, solutioner, lim, hartser, syntetiskt gummi, syntetiska textiler, rengöringsmedel med mera.

Mycket talar för att oljetoppen är nära och att vi kommer att uppleva dess obehagliga följder inom 10 år. Dessa följder hotar själva grundvalarna i vårt samhälle. När oljans flöde minskar kommer lagen om tillgång och efterfrågan att göra så att priset skjuter i höjden på ett än mer alarmerande sätt än de senaste fem åren, då priset stigit med ca 30 % årligen (källa OPEC http://www.opec.org/home/basket.aspx)
Det ökande priset och den tilltagande bristen kommer att göra att arbetspendling i egna bilar blir ett minne blott, långväga transporterade varor blir dyra, maten blir mycket dyrare pga oljans påverkan på drivmedelspriset, konstgödningen och bekämpningsmedlen. Alla varor som tillverkas av olja eller använder olja i processen kommer att bli dyrare. Pga dessa ökade levnadsomkostnader kommer konsumtionen att minska, vilket kommer att minska den ekonomiska tillväxten drastiskt. Till detta kommer den fysiska bristen på olja, till en början märkbar endast för de fattigaste som inte kommer att ha råd att köpa den ännu tillgängliga oljan, men ju mer produktionen sjunker desto mer kännbar kommer denna brist att bli.


Många av de svåra följderna av minskande oljetillgång kan förebyggas om man börjar i tid, det duger inte att vänta tills katastrofen är ett faktum! Därför föreslår Miljöpartiet i Åtvidaberg:

att Åtvidabergs kommun undersöker hur stigande världsmarknadspris på råolja kommer att påverka kommunens ekonomi och invånarnas levnadsvillkor på kort och meddellång sikt via t.ex. högre drivmedelspris, högre matpris och sämre konjuktur

att Åtvidabergs kommun undersöker vad kommunen kan göra för att minska de negativa effekterna mha till exempel omställning till biogasbilar i kommunens fordon, egen biogasproduktion, samarbete med lant- och skogsbrukare inom kommunen för lokal mat- och energiproduktion
Ylva Engström, Miljöpartiet i Åtvidaberg, 20080827


Länk till fullmäktigeprotokoll när jag lade in motionen: http://www.atvidaberg.se/download/18.f52ee1211c4f5349c4800023/kf+2008-08-27.pdf

Länk till artikeln i corren: http://www.corren.se/ostergotland/atvidaberg/?articleId=4803846

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...