onsdag 29 juni 2011

För sent?

Kanske är det lite sent, men är det månne ett par palsternackor som tittar upp?

Gör en mental notering att färdigställa landen för morötter, palsternacka, lök, persiljerot och betor så att de kan sås redan på hösten eller åtminstone först av allt på våren. Får hoppas att inte några oförutsedda käppar hamnar i hjulet i år.

Annars är det ganska lugnt i trädgårdslandet just nu, det växer, jag skördar de tidiga primörerna, ogräset verkar vara knäckt av mitt idoga rensande tidigare. För övrigt är det så blött i landet nu så att det inte funkar att rensa med redskap. Det är rentav så blött att när jag drar upp ett stånd med potatis, plockar upp alla potatisarna så sätter jag sedan ner plantan igen och den växer vidare! Undrar om det blir dubbel skörd?
Återplanterad potatisplanta av sorten Maria.
Nu när det är uppehåll i regnandet sedan ett par dagar så har jag tagit tag i en gammal surdeg, att renovera fönster. Förra året hann jag bara med fyra fönster, i år satsar jag hårdare! Det är fyra sex fönster hittills som jag har skrapat, oljat och kittat sedan igår. Efter kittningen ska det gå 5 dygn innan de kan målas, så jag hoppas att det inte blir nya regnoväder innan dess.
Nyss nedplockat fönster från nord-ost sidan av huset.
Samma fönster skrapat, oljat och kittat.

fredag 24 juni 2011

Premiär för röd potatis

Den senaste tiden har regnet öst ner över trädgårdslandet, över 90 mm har det kommit. Ingen torka råder längre, grönsakerna växer så att det knakar. Risken är väl att det är för blött, när jag tog upp mina första potatisar för i år, inklusive ett stånd av "Highland Burgundy Red " så var det stående vatten i botten av hålet. På sedvanligt bondevis (även om jag inte är det ännu) så får jag därför gnälla lite på vädret, nyss var det för torrt, men inget mer regn nu, tack!
Highland Burgundy Red tillsammans med Maria i grytan. Den röda färgen bleknade till svagt rosa efter kokning.

Prunkande trädgårdsland. Ägaren av gården bryr sig som synes inte särskilt mycket om sina byggnader utan låter taken förfalla på flera av dem. Någon förfulande halm på mina trädgårdsland vill han dock inte veta av. Sila mygg någon?

I kanten som vindskydd, en häck med solrosor. Lite sent planterade dock, flera veckor efter bondbönorna till vänster i bild.

Nästa år ska jag nog inte odla så mycket sockerärtor... Och ska ha högre stöd som är bättre stöttat!

måndag 20 juni 2011

Långsamt maler politikens kvarnar - lag om samhällsviktiga elanvändare

I den hög av lagar som träder i kraft i samband med halvårsskiftet finns en ändring av ellagen (1997:857). Proposition 2010/11:56 - "Prioritering av samhällsviktiga elanvändare" är ett av få beslut som faktiskt är proaktivt när det gäller Peak Oils effekter.

Beslutet i sig är dock ett bevis för hur svårt det är att ställa om samhället till att bli mer robust inför framtidens svårigheter. För att idag ha en förändrad ellag har det tagit mer än sju år av politikens kvarnar malande.

  • 2004 redovisade Energimyndigheten ett uppdrag från dåvarande Socialdemokratiska regeringen att belysa frågan om att kunna styra knappa eltillgångar till prioriterade elanvändare utifrån ett tekniskt och juridiskt perspektiv.
  • I november 2007 presenterade Energimyndigheten i en rapport (Prioritering av elanvändning vid elbrist) ett ytterligare uppdrag från regeringen att i samverkan med Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) och andra berörda myndigheter fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för att i fredstid kunna styra knappa eltillgångar till prioriterade elanvändare.
  • Rapporten remissbehandlades.
  • I 2008 och 2009 års regleringsbrev gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att förbereda och genomföra regionala försök och andra förberedande åtgärder i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Energi, Svenska kraftnät, Krisberedskapsmyndigheten (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra berörda myndigheter och aktörer, så att en första landsomfattande planeringsomgång för prioritering av elanvändare vid elbrist skulle kunna genomföras under 2011.
  • Uppdraget redovisades i november 2009 i rapporten Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist – Slutrapport från Energimyndighetens Styrel-projekt åren 2008–2009. I rapporten föreslogs en planeringsprocess i nio olika punkter.
  • Även den rapporten har remissbehandlats. Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten har under hand beretts möjlighet att lämna synpunkter på det lagförslag som lämnats till Lagrådet. Myndigheternas svar har bifogats ärendet.
  • Lagrådet har avstyrkt det förslag om att ändra 8 kap. 2 § andra stycket ellagen (1997:857) som innebär att man tar bort dels en bestämmelse som slår fast en s.k. rättviseprincip, dels en bestämmelse om vikten av att beakta koncessionshavares åtaganden när det gäller leveranssäkerhet. Lagrådet har dessutom haft synpunkter på ärendets beredning.
  • Regeringen ansåg efter visst förtydligande att lagrådet inte var avgörande. Beslut fattades den 27 april 2011.
Så här lång tid kan det alltså ta från ett förlag till ett beslut om en ny lag, som i det här fallet handlar om att kunna prioritera samhällsviktig verksamhet istället för att ha en förment rättvis rullande blackout i händelse av elbrist i fredstid. Man kan ju undra hur länge motsvarande beslut om prioritering av samhällsviktig verksamhet vad det gäller konsumtion av drivmedel kommer att ta?

fredag 10 juni 2011

Jordloppor!

Varje år ska man lära sig något nytt. Förra året hade jag väl så fullt upp med ogräsrensning vilket tack och lov är betydligt mindre betungande i år, att jag inte lade märke till varför inte många kålplantor nådde över 5 cm. Ett av svaren är i alla fall jordloppor! I år har jag kunnat se de små rackarna där de sitter på bladen och suger. De blad som ändå har kommit upp är helt perforerade. De flesta har dukat under redan på hjärtbladsstadiet. Jag hade ju också förodlat endel kål i plantkassetter för skogsplantor (starpot) och de plantorna som överlevde en kort period med torka där, står sig bättre. Vad värre är att jag inte kom ihåg vilka som var vilka. Man tänker när man sätter dem att det är ju självklart, men minnet är kort... Permanent märkning är ett måste om jag ska kunna ha någon större ordning i trädgårdslandet! Jag kör med glasspinnar med en permanent penna på. För att ytterligare spä på det komiska så sådde jag en ny omgång med olika kålfrön förra helgen. Tror ni att jag märkte ut vilka som var vilka där?

Andra lärdommar så här långt är att blötläggningen av bönor och ärtor fungerade väldigt bra på min mark.Det är nära 100% uppkomst trots att det är eget utsäde som inte skördats enligt regelboken. Jag har inte hängt några plantor uppochner på eftertorkning, bara plockat de skidor som är torra. I förgrunden syns bönlandet med kokbönor, i bakgrunden från vänster bondbönor, sockerärtor och spritärtor. Längst bort ligger komposterad hästgödsel i högar med kartong på. I ett hål i kartongen växer squash under ett miniväxthus av godislådor. De är precis just utplanterade, ska bli spännande att se hur de tar sig!Jag har också sått eget utsäde av palsternacka, vilket är ett under i och med att jag har katastrofalt dålig uppkomst på palsternackor redan i första läget. Problemet är att jag inte vet hur de ser ut som hjärtblad. Därmed har jag nog rensat bort många eventuella lyckade uppkomster.

Potatisen växer stor och hög och de tidiga sorterna har redan börjat sätta blomknoppar. Jag satte förodlade två plantor av Highland Red Burgundy (den potatisen som jag delade för att se hur de såg ut på insidan började visa tecken på skrumpning tidigt, därav denna behandling) som sedan planterades ut under miniväxthus i första hälften av april. De borde vara ätbara till midsommar. För övrigt har det kommit upp mycket potatis som ogräs i den delen av landet som var potatisland då. Jag som tycker att jag var så noga med att plocka upp! Någon vidare tjäle fick vi inte heller, som tog död på eftersläntarna.

onsdag 8 juni 2011

Ännu en gård som inte blev

Nu har det passerat ännu en gård som inte blev. Det var första gången som hela familjen tyckt att den gården kändes rätt.Till skillnad mot många renoveringsobjekt vi har tittat på så var det här färdigrenoverat och dessutom gjort på ett sätt som passade oss. Modern vedpanna i källaren och ett hönshus som bara väntade på innevånare... Vi skulle inte behöva göra någonting med gården innan vi kunde flytta in. Men även här blev det ett rationaliseringsförvärv där en grannmarkägare bjöd över oss. De fick 19 hektar varav 14 skog (ca 2000 skogskubik), 1 väg och resten bete för 2350 000. Detta i absoluta glesbygden mellan Gamleby och Horn.
Från köksfönstret ut över trädgårdslandet (utan ogräs och sniglar!).

Det känns att marknaden viker nu. En fastighet som vi tittade på förra hösten är fortfarande inte såld. Mäklaren ringer oss och undrar om vi är intresserade av att lägga ett bud. Men det var några minus för många för det priset fortfarande. Dessutom fanns det minst en till intressent så det är väl inte så troligt att priset skulle stanna där. Nu ligger det i alla fall på 2100 000 för 27 hektar varav hälften skog (ca 1500 skogskubik) och hälften inägomark. Det stora problemet där var ett hus med renoverings och moderniseringsbehov som dessutom ligger för låglänt för att man ska känna sig framtidssäker. Jag förstår ärligt inte varför de valde att bygga gårdscentrum där de gjorde och inte i betesmarken mellan skog och åker istället. En viss skillnad i pris som synes, men för att få det beboligt går det åt minst en halv miljon till.

Bäst är om vi kan ha is i magen och vänta ett par år, men det är svårt att inte leta och hoppas!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...