Bakgrund

En dag vaknade jag upp. Såg världen omkring mig med nya ögon. Och då såg den helt annorlunda ut. Strax efter det började jag skriva på den här bloggen. Här ska jag förklara vad jag såg.

Alla vet vi att oljan är en ändlig resurs. Man börjar utvinningen, flödet ökar till den dag man nått toppen, varefter produktionen kommer att minska. Oljetoppen är alltså den tidpunkt när oljeproduktionen är som allra störst. Många fakta talar för att den globala sammanlagda oljetoppen utspelar sig precis nu. Produktionen av råolja har varit konstant de senaste åren. De små ökningar som har redovisats är i själva verket andra sorters olja som man numera räknar in i oljeproduktionen, bland annat olja från bioenergi. Varför kan inte produktionen stiga igen då? Jo, för att man varje år hittar mindre och mindre olja. De fynd som utropas som stora i media är visserligen en bra affär för inblandade parter men är bara små fält jämfört med de stora gigantfält som håller på att tömmas nu. Det som just i skrivande stund figurerat i media skulle i själva verket räcka till max två veckor av världens oljetörst.

Och vad kommer att hända när oljetoppen passeras och produktionen sjunker? Det mest tydliga är att priset kommer att stiga. Sedan 2005 har priset stigit utan att produktionen har ökat ytterligare. Detta är första steget. Redan har de stigande priserna varit delorsak till finanskrisen 2008. Men hur kommer det att bli den dag som produktionen börjar sjunka på allvar? Räcker det med högre pris för oljan då? Eller kommer det att bli krig? Och då är risken ännu större för att det ska bli störningar i oljetillförseln. Det är svårt att tänka oss idag vad oljebrist skulle innebära för vårt samhälle, då vi som är födda på 70-talet eller senare knappast minns oljekriserna på 70-talet eller bristerna under 2:a världskriget. Det var illa då, men nu är det ännu värre. Att kunna ta oss till jobbet är det minsta problemet, att få tag på mat kommer att vara det största. Det var därför jag började odla våren 2008. För att minska risken att tvingas se mina barn gå hungriga.

Men vad händer om det inte blir en oljekris? Utan bara ökande knapphet och därmed högre priser. Jo har de inte hänt förr så kommer världen att gå in i en permanent recession. Detta eftersom energi och framför allt olja är en bärande ingrediens i ekonomisk tillväxt. Recession innebär ökande arbetslöshet, deflation och minskande offentlig aktivitet pga minskande skatteintäkter. Många kommer att bli arbetslösa och bland annat  inte kunna betala för sina högt belånade villor.

Om du vill veta mer om oljetoppen så läs på länkarna nedan.

Svenska:
Energikris: Problemet
Flute tankar: Energi och råvaror
Globala Energisystem, instution vid Uppsala universitet med flera publicerade artiklar om Peak Oil

Engelska:
Energybulletin - Primer
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...