fredag 21 februari 2014

Ännu lever mina bin

Efter förra årets beska erfarenhet med fyra döda bisamhällen var det med viss vånda som jag tittade till mitt nu enda samhälle. De kom till mig som en svärm i somras och har blivit styvmoderligt behandlade, men det var kanske rätt medicin, för de lever fortfarande och är ungefär lika talrika som senast jag tittade till dem i november. Det var ca 7 grader varmt och vindstilla när jag besökte dem, inga var ute och flög. En del döda låg på flustret och en del på på nätbottnen som jag skrapade bort.  Jag ville inte rota i samhället i onödan nu, tittade genom plasten i översta lådan, där var det fullt med bin, och så drog jag de två översta lådorna åt sidan lite och kunde konstatera att även i den understa lådan var det gott om bin! De bebor alltså hela tre lådor Låg-Normal! Det blir till att dela tidigt om de inte ska svärma!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...