måndag 6 oktober 2014

Motarbeta beteningsskador på plantor

En del av vår skogsmark var redan avverkad när vi köpte gården. Återväxten av skog är inte så värst bra, mest örnbräken (så kallad "ormbunk") och mycket betningsskador på de träd som mot förmodan börjat växa. Därför har vi ägnat en hel del tid åt att komplettera med köpta skogsplantor och röja örnbräken. Nu kommer ju dessutom betningssäsongen då älgar m.fl. kan gå hårt åt plantorna. För att motverka detta prövar vi bland annat att använda fårull som avskräckande mot betning. Jag har svept en ulltuss runt toppskottet och hoppas att det får vara i fred. Ska bli spännande att se om det fungerar!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...