onsdag 4 november 2009

Åtgärder inför Peak Oil

Jag hade ett tidigare inlägg om vad samhället borde göra för att möta Peak Oil som skapade en del diskussion. Jag lovade att komma tillbaka med ett mer utmejslat förslag vilket alltså kommer här.

Via den diskussion som följde, både här i kommentarerna och på OljeSnack så förstod jag att jag måste argumentera vilka problem jag tror kommer att uppkomma när Peak Oil ger sig till känna. För det är ju dessa problem som politiker och samhället ska möta med åtgärder.

Alltså, såhär tror jag:
När oljeflödet börjar att minska så kommer den första synliga effekten att bli framför allt att oljan blir dyr, mycket dyr. Detta kommer i sin tur att påverka priset på mat och övrig energi som då blir dyr. Detta beroende på att maten har ett stort inslag av fossila råvaror, framför allt i kvävegödslet som görs av fossilgas och kväve som tas från luften, bekämpningsmedel och drivmedel.
Annan energi kommer att bli dyr för att den i sin tur kommer att bli en bristvara då fler försöker klara sig med annat än olja.

När flödet på olja minskar ytterligare så kommer även matproduktionen att minska för att lantbrukarna helt enkelt inte får tag i tillräckligt med bränsle, konstgödning och bekämpningsmedel.

Industrier i sin tur kommer att drabbas dubbelt när konjunkturen blir dålig och energin dyrare. De som har jobb kommer att få det svårare att ta sig till dem när de inte längre har råd att använda bilen som tidigare.

Som läget är idag pågår fortfarande storskaliga felinvesteringar i samhället. I Ljungbergs blogg återges skrämmande siffror:

Satt i möte idag med Lars Nilsson, prof i miljö och energisystem. Efter mycket diskussioner om peak oil, klimat osv gjorde Lars en betraktelse över vad som satsas på olika saker:
1 miljard $ om året satsas på forskning om förnyelsebara energisystem
10 miljarder $ om året i subventioner till förnyelsebara bränslen
100-tals miljarder $
om året satsas på subventioner till fossila bränslen

1000 miljarder $ satsas på att rädda banker etc i finanskrisen.

Jag tror inte att vårt ekonomiska system kommer att klara sig, det kommer att krascha på ett eller annat sätt när tillväxten uteblir under tillräckligt många år i stora delar av världen. För att undvika de värsta effekterna med svält mm så bör man förbereda sig i tid så gott man kan. Det inbegriper att:
 • Sluta uppmuntra individuella felinvesteringar som boende långt från arbetsplatsen och dyra bilköp och energislösande lyx
 • Sluta bygga infrastruktur som inte är framtidssäker
 • Börja med energibesparande åtgärder redan innan energibristen är ett faktum
 • Omskola människor i sådant som kommer att bli nödvändigt att kunna när vår tillgängliga energi minskar

Det är dessa tankar som står bakom mina förslag som jag diskuterade i det tidigare inlägget:
 • Minska radikalt (kanske helt ta bort) skatter och avgifter på arbete. Det är inte rationellt att investera i personalbesparande men energislösande lösningar för att arbetskraften är för dyr.
 • Höj skatterna lika radikalt på allt typ av energi. Vi behöver minska vår energiförbrukning för att inte stå med rumpan bar när energikranarna börjar dras åt.
 • Satsa stort på kollektivtrafiken. Med en bra och inte alltför dyr kollektivtrafik har många möjlighet att åka kollektivt.
 • Minska möjligheten att göra avdrag för resor med egen bil till jobbet. Gör det samtidigt riktigt fördelaktigt att samåka.
 • Gynna cykling framför biltrafik. Prioritera cyklisten i trafiken. Gör det möjligt att ta med cykeln på kollektivtrafiken. Lätta upp regelverket för elcyklar.
 • Ta bort alla typer av skattemässiga nackdelar att ha ett lager. Nuvarande system med Just In Time är livsfarligt (här är jag ute på tunn is då jag inte kan så mycket om detta).
 • Se över alla regelverk som motverkar att vi klarar oss lokalt med mat och värme. Om det är en viss regel som gör att inte lokal småskalig matproduktion lönar sig, undersök den egentliga nyttan med den regeln. Många gånger slänger man ut barnet med badvattnet här.
 • Inför någon typ av avgift eller skatt på varor som inte är återvinningsbara. Vi behöver ha produkter som går att laga och som inte bara blir brännbara sopor!
 • (En radikal joker kommer här också) Ge alla socialbidragstagare och ev arbetslösa en jordlott att bruka, samt obligatorisk handledning i hur man gör. Gör det möjligt att sälja produkterna utan skatt och avdrag på bidraget för att uppmuntra produktiviteten. Detta kommer att höja matsäkerheten och för de allra flesta deltagarna ge ett positivt innehåll i sina liv.
De rödmarkerade punkterna ovan är nya.

Några extra förklaringar kan vara på sin plats här. Den totala skatteväxlingen mellan skatt på arbete och skatt på energi och resursförbrukning handlar om att slå två flugor på smällen, dels att ställa om vårt samhälle till att bli mindre resursförbrukande, men också för att dra igång omskolningen av människor. Varför inte använda människor för att rensa ogräs på åkrarna, ta hand om djuren, tillverka maten och reparera sådant som är trasigt? Sådant har vi slutat med bara för att oljan var så billig och skatten på arbete var så hög.

Vi måste också sluta att bygga vägar och bilar då detta är en återvändsgränd, ett skott i foten, ja dumt på alla sätt och vis! Vi mår alla bättre om vi får röra på oss, slipper tillbringa lång tid i bilen varje dag, vara tvungen att ta bilen vad vi än ska göra. Det blir en jobbig omställning, från köpcenter och villaområden var för sig, till ett samhälle med gångavstånd till butiken.

Slutligen, jag tror inte att vi ska satsa på kärnkraft. Det finns många argument men jag nöjer mig med detta: Om inte Sverige som har så väl förspänt med älvar, skog och lite befolkning klarar sig utan kärnkraft, vem ska då göra det?

13 kommentarer:

 1. Bra sammanfattning. Jag kommer säkert att hänvisa till den vid tillfälle.

  "Sådant har vi slutat med bara för att oljan var så billig och skatten på arbete var så hög."

  Jag är också inne på det, håller på att skriva en text om förhållandet mellan (kostnaden för) arbete respektive energi.

  Jag håller i princip med om kärnkraften men tror att det blir svårt att sälja in när det börjar knipa med energin/elektriciteten...

  SvaraRadera
 2. Tack för ett bra inlägg. Jag gillar din joker på slutet. Fast kanske ska det formuleras som ett erbjudande och inte som ett obligatorium?

  Ylva

  SvaraRadera
 3. Ylva: Ja, möjligen borde man formulera det som en morot på något sätt. Eller som en "arbetsmarknadsåtgärd".

  SvaraRadera
 4. Hej!
  Intressant blogg du har som spänner över många viktiga och roliga ämnen. Du kan kanske ha glädje och nytta av min blogg som delvis handlar om liknande frågor, fast jag arbetar utifrån de tre orden vardagsekologi, självförsörjning och överlevnad.
  http://backaberg.blogsome.com
  MVH/Jan

  SvaraRadera
 5. Hej på er alla peakoilare! Jag skulle nog vilja göra ett litet inlägg på vad du skriver.

  Det värsta med peakoil är inte själva nedgången i oljeutvinningen utan att det kommer inte att vara möjligt att fortsätta skapa tillväxt genom ökad skuldsättning efter peakoil. Våra pengar skapas ju, som ni redan vet, genom krediter av bankerna av ingenting, mot en borgen av låntagaren (fraction reserv banking). Så även de pengar som ska möjliggöra räntans årliga inbetalning på alla redan existerande lån.

  Men efter peakoil, när den billiga framtida energin bevisligen tryter, så kommer bankernas giriga lakejer snart att inse att en framtida expansion av penningsystemet inte är möjlig, utan en motsvarande expansion av energisystemen. Det går inte att bevilja en öka mängd krediter i en värld vars framtida energimängd minskar och därmed kommer det att saknas pengar till ränteinbetalningarna.

  Världens länders monetära system är konstruerat kring tanken att vår utvinning av råvaror från jordskorpan för evigt ska öka och inte tvärt om. Det ekonomiska systemet kommer således att braka samman av brist på pengar och detta är det allvarligaste med peakoil. Våra pengar blir snabbt värdelösa, dock inte över en natt, får vi hoppas.

  Vi får väl börja om igen, på något sätt, kanske med lokala valutor och lokalt producerade varor och tjänster. Ett vet vi dock säkert, aldrig mer kommer vi att ha ett monetärt system som baseras på ränta och evigt ökande skulder. Den läxan måste ha lärt oss, om vi ska kunna fortsätta kalla oss för intelligenta varelser.
  /Farfar

  SvaraRadera
 6. Exakt Farfar! Jag kunde inte ha sagt det bättre själv! Jag håller fullständigt med om att det krisen för vårt ekonomiska system som kommer att bli den mest kännbara effekten av PO, långt innan det blir verklig oljebrist.

  Vad tycker du att politikerna skulle göra för att förbereda landet?

  SvaraRadera
 7. Jag önskar att jag hade några bra svar att ge, men gissa kan man ju. När peakoil verkligen konstaterats, för innan dess händer absolut ingenting, från statens sida. Politiker kan inte agera i förebyggande syfte. De vill ju bli omvalda och inte förklarade tokiga. Men efter peakoil, hur ska samhället fungera och var ska skatteinkomsterna komma ifrån? Hur ska vi få elektricitet, mat, värme och med vad ska den betalas. Vad ska vi leva på när vår exportindustri stannar.

  För att undvika totalt kaos måste det första i alla fall vara att införa en ny valuta, en som inte är förknippad med så många löften och utfästelser som vår nuvarande. Sedan skulle jag samla folk i inte alltför stora grupper och se till att alla fick mat.

  Efter det skulle jag dela in landet i små regioner och dela ut dessa till folket, oavsett tidigare ägare. Kan nog medföra en del konflikter, men vad göra. Sedan gäller det att få igång nästa samhälle, som inte kan baseras på vare sig tillväxt eller enskilt ägande av mark eller vatten. Marken och vattnet måste tillhöra alla, annars har vi kommit tillbaka till gamla tiders feodalism.

  Sedan gäller det att försöka sprida kunskap om hur man framställer mat genom att låta djuren stå för energin (hästar). Detta tar dock lång tid eftersom både hästar och kunskap saknas. Ett bättre alternativ är permakulturodling, där man odlar plöjningsfritt, med naturen i stället för mot.

  Vårt nuvarande penningsystem har varit väldigt bra på en sak, nämligen att jaga människor genom att sätta dem i skuld. Detta i kombination med billig energi har drivit utvecklingen till dagens samhälle. Men vad ska driva framtidens? Hur ska folk inom polis, sjukvård, domstolar, militär, kommunikationssektorerna kunna övertalas att gå till sina jobb och med vad ska de avlönas? Margrit Kennedy har beskrivit ett räntefritt samhälle, som skulle kunna fungerat, om det inte vore för just oljan. Men vad som ska hålla ihop en framtida stat av Sveriges storlek och var skatteintäkterna ska komma från överlåter jag till andra att klura ut.
  /Farfar

  SvaraRadera
 8. Intressanta åtgärder, men jag saknar ett av de viktigaste områdena:

  Åtgärder för att ÖKA energiproduktionen från andra källor än olja. Vi kommer att efterfråga mycket energi även i framtiden och behöver därför ta tillvara de alternativ som trots allt finns i Sverige genom ökad kärnkraft, vindkraft och vattenkraft.

  Därutöver krävs investeringar i forskning inom exempelvis fusionskraft, metanol, DME osv.

  Trots att så är det inte "ont om energi" även efter oljans peak. Däremot måste vi bli bättre på att lärs oss hur vi ska fånga in och lagra den på ett effektivt sätt.

  SvaraRadera
 9. Vi kan enl. IEA öka uttaget ur gamla oljefält med 5 miljoner fat per dag, men vad förslår det. Kina och Indiens ekonomier växer med cirka 7 % per år. Med andra ord kommer de att göra av med dubbelt så mycket energi redan år 2019. Vi i Europa och USA ökar vår energikonsumtion med 3 % årligen, dubblerat inom 23 år. Samtidigt minskar världens oljeutvinning med minst 3 % per år efter peakoil, dvs vi har hälften av dagens olja om 23 år. Att på denna korta bygga ut något nytt energisystem som kan möta den kommande efterfrågan och samtidigt ersätta den som går förlorad är nog i stort sett omöjligt, i alla fall med något som vi idag känner till. Därutöver har vi en finanskris som inte på något vis är över. Det lär bli en prövning att få tag i det riskvilliga kapital som krävs. Om USA ska ersätta sin olja fullt ut med fusionskraft så måste de bygga 7000 nya kärnkraftverk de närmaste åren. Så mycket uran finns inte på denna planeten.

  /Farfar

  SvaraRadera
 10. Farfar - du måste mena fissionskraft (kärnklyvning), vilket är processen som driver dagens kränkraftverk.

  Det jag menar är fusion - sammansmältning av atomkärnor (samma process som i solen). Tekniskt komplicerat idag pga höga temperaturer, men vem vet vad som är möjligt om 50 år?

  Visst har du rätt i att vi måste minska energikonsumtionen. Men kom ihåg att vad det gäller olja så går det mesta av energiinnehållet till spillo pga av den oerhört låga verkningsgraden, från oljekälla till "hjul". I ett energisystem baserat på elektricitet är förlusterna inte lika stora.

  För kärnkraften kan kanske "breed-reaktorer" användas? Jag kan inte detaljerna men "har läst" att då kommer bränslet på jorden att räcka längre än vad solen lyser. Vet någon mer om detta? Låter för bra för att vara sant...

  SvaraRadera
 11. En bild säger mer än tusen ord, vad säger då inte en film.
  http://video.google.com/videoplay?docid=2750012006939737230&ei=VzFaSrL7GoT82wKh_4DYBw&q=farms+for+the+future+bbc#

  /Farfar

  SvaraRadera
 12. Richard Heinberg aka the No1 doomer has spoken.

  "Its to late"

  SvaraRadera
 13. Varför inte ge sig på den verkliga problemroten som håller på att stjälpa hela lasset - än hur vi gör - befolkningsökningen i världen. Vi måste göra något åt den, innan naturen gör det....
  Hur gör vi bäst? Det är en stor skuta som skall vändas och det kommer inte att gå fort. Vi har inte ens insett problemets vidd än.
  Inom en livstid -70 år - dvs. de barns liv som föds nu, är vi dubbelt så många, alltså 14 miljarder människor. Är det någon som tror att det skulle gå bra...

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...