måndag 27 juli 2015

Ensam på gården

I år har mycket inte blivit som det skulle. Efter en tids funderande är jag nu sedan ett tag ensam på gården. Nu gäller det att testa gränserna för vad som är rimligt att klara själv, vad jag ska hyra in hjälp till och vad jag helt ska prioritera bort.

En sak som jag har gjort själv är att klippa fåren. Låt vara att det var lite sent, men med årets väder har de inte farit illa. Fördelen med att klippa själv är att man får en nära kontakt med även de mindre tama djuren. Jag upptäckte till exempel att jag har en trolig tvekönt tacka.
Äntligen blev också en enkel klippstol gjord så att jag fick upp dem på bättre arbetshöjd. Det är andra gången jag klipper hela gänget och med tanke på den ringa erfarenheten (nu ca 25 får klippta) så tycker jag att det går ganska bra när det tar ca 30 min.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...