fredag 7 september 2012

Vad landsbygden behöver

Många debattörer när det gäller t.ex. bensinpris hävdar att man tar död på landsbygden om man höjer bränslekostnaderna. Fast jag hävdar att felet inte främst ligger i bränslekostnaderna utan att man har gjort landsbygden till en tärande bisats till städerna.

Det som i själva verket skulle behövas, är att sluta suga ut landsbygden.

Några exempel på vad som suger ut landsbygden:
 • Storbanker, ju större desto sämre. De har oftast inga kontor på mindre orter och därmed sämre lokalkännedom. Det de saknar i lokalkännedom tar de igen genom att göra säkrare investeringar vilket leder till att även lönsamma företag som ligger på fel ställe har svårt att få finansiering. Dessutom så kommer inte räntan som betalas på lånen att återinvesteras lokalt utan att söka sig till högavkastande investeringar var som helst i världen.
 • Råvaruproduktion, vare sig det är vattenkraft, gruvor eller bergtäkter. Bolagen är stora, får sina tillstånd av staten, för sina vinster bort från bygden. Kvar finns ett hål eller en sjö. Ofta har möjligheterna för lokalbefolkningen blivit ännu sämre, marker som försvunnit eller fiske som blivit utslaget.
 • Låga bränslepriser, tvärt om hävdar jag att de låga bränslepriserna har inneburit nackdelar för landsbygden. Med lägre bränslepriser lönar det sig att köra alla råvaror till centrallager för vidare distribution, även tillbaka till ursprungsorten.Landsbygdens butiker får konkurrera med köpcentrum i storstäderna dit folk åker, för att de inbillar att de tjänar på det. Även arbetsplatserna bli onödigt centraliserade till storstäderna.
 • Komplexa regler och kontrollvansinne. De komplexa reglerna fordrar uppföljning och kontrollmyndigheter, som givetvis ligger i städerna. Detta vansinne får t.ex. uttryck som att man måste ha ett produktionsplatsnummer för varenda plats ens djur betar på, för att inte tala om att de ska vara märkta med plastbrickor i öronen, annars kan polisen komma och skjuta dem!
 • Genom att centralisera allt till storstäderna, såväl arbeten som service så bygger man upp infrastrukturbehov i städerna i onödan. Detta under tiden som infrastrukturen som behövs för att landsbygden och mindre orter ska vara livskraftiga tillåts att förfalla.
Så till förslag för att motverka dessa krafter:
 • Jag är lyckligt lottad att ha en lokal Sparbank, den råkar ha näst bäst soliditet av alla banker i Sverige. De känner sin marknad och vågar tro på den. De investerar i sådant som är bra för bygden. De ser uppenbarligen framåt eftersom de sponsrar ett föredrag med Cornucopia? för den lokala LRF-avdelningen. Satsa på era lokala banker! Andra möjliga åtgärder finns säkert, men jag har dem inte.
 • Inför en avkastningsskatt på råvaror, vattenkraft måste skattas lokalt, gruvvinster lika så. Rejäla skatter så att man kan bygga upp nya hållbara verksamheter i bygden, samt möjligen stävja de värsta rovdrifterna.
 • Slopa reseavdragen. De som jobbar i städerna ska inte förgifta fastighetsmarknaden på landsbygden på ett ickeproduktivt sätt. Ett dyrare bränsle gör det också mer lönsamt att ha lokala butiker som folk handlar i, istället för att var och en ska åka till centralorterna. Möjligen finns det andra skattemässiga konstruktioner som gynnar centrallager och missgynnar mindre affärer på mindre orter. Dessa borde isf bort.
 • Regelvansinnet och de komplexa reglerna säger sig själva att de borde avvecklas. Dock gynnar det ju kader av politiker och tjänstemän så det är nog inte så lätt.
 • Ett mer decentraliserat samhälle skulle vara till nytta för flera som skulle slippa att resa, mindre påverkan på miljön och ett mer robust samhälle. Vi lever ju inte enbart för att producera BNP allena!
Vad har du själv för förslag?

7 kommentarer:

 1. Varg och björn måste få jagas i sådan omfattning att människan och hens husdjur inte trängs undan. Bara i Dalarna c:a 25 vargrevir.
  Men det blir svårt att rädda landsbygden. Medborgare som småskaligt klarar sej själva är en finne i stjärten för byråkrater och poltiker. Och folk som inte heller är stora på ränte- eller skattebetalningar. Vi tror att det är där knuten sitter.

  Dvärgbandmaskens Vänner

  SvaraRadera
 2. Så mycket som möjligt lokal bytesekonomi! Hindrar effektivt utsugningen pga den överdrivna byråkratin och regleringsivern.
  /GeCe

  SvaraRadera
 3. Fundera på var alla myndigheter huserar. Inte är det på landsbygden direkt. Det är dessutom dessa myndigheter som sedan bestämmer om de frågor du tar upp. Kanske dags att decentralisera myndigheterna först. Kan öka tilltron till myndigheterna också?
  Stefan

  SvaraRadera
 4. "Ett mer decentraliserat samhälle skulle vara till nytta för flera som skulle slippa att resa, mindre påverkan på miljön och ett mer robust samhälle. Vi lever ju inte enbart för att producera BNP allena!"

  Om det bara gick att inför så...Men när statsmakten tycker att det är ok att skapa pengar genom en exponentiellt växande skuldsättning så kan slutet bara bli ett.

  SvaraRadera
 5. Du glömmer Sänka skatterna generellt!

  Ta bara momsen, grovt räknat 25% på alla transaktioner försvinner in till staten. En bråkdel kommer tillbaka. Efter tio år har det fungerat som en mycket effektiv ackumulerad utsugning av bygden. Tänk då hur det är efter tjugo år, trettio år.. ja resultatet ser du i Sverige idag.

  För hundra år sedan hade vi ca 7% i skatt och lokal fattigvård. Skall samhället bli hållbart behöver vi gå tillbaka till de nivåerna hävdar jag.

  SvaraRadera
 6. Vad kan kan göra själv, nu?

  Gör byalaget till en affärsdrivande stiftelse som får driva grundläggande service. Se till att öppna en friskola lokalt som kommunen inte kan lägga ner. Samt en privat vårdcentral och privat äldrevårdsenhet. Dessa ger fan i att upphandla utan köper från den lokala butiken och de lokala bönderna, till skillnad från offentliga verksamheter som måste handla enligt LoU.

  Se till att den lokale handlarn fungerar som gårdsbutik för traktens bönder, systembolagsombud, post och bensinmack.

  Det hela bör kombineras med en viss social kontroll. Det ska inte se acceptabelt att inte handla lokalt.

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...