tisdag 8 maj 2012

9 av 10 har inte nödvändigtvis rätt

Svenskt Näringsliv, Holmen och EON har slagit sina påsar ihop och beställt en Sifo-undersökning på temat "som man ropar får man svar", eller "hur frågar vi svenska folket frågor som stärker våra intressen. De har presenterat resultatet i en debattartikel i SvD: "Maktspel i politiken ett hot mot basindustrin". De har valt att inte låta Sifo publicera rapporten därför kan vi inte granska vad de har ställt för frågor.

I debattartikeln presenterar de att 9 av 10 svenskar tycker att Sverige bör satsa mer på basindustrin. Det är ju dock högst intressant hur frågan ställdes. Vilka alternativ gavs man till exempel? Fick man välja om pengarna skulle satsas på basindustri, skola eller sjukvård? Eller skulle pengarna tas in som extraskatt? Undrar hur många svenskar som skulle svara ja då?

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om demokratins problem, som i korthet går ut på att för verklig demokrati så måste väljarna ha tillräcklig utbildning och information i frågorna de ska bestämma i. Annars får man en demokrati som i Grekland, där väljarna premierar politiker som lovar dem guld och gröna skogar. Det är lite ironiskt med den ilska som väljarna visar samma politiker nu.

Det Svenska folket inte vet när Sifo ringer och ställer försåtliga frågor med en lobby-grupp som avsändare är att t.ex. turistnäringen också har en mycket stor andel av exporten, och den leder till ett mycket trevligare land, med arbetstillfällen både i glesbygd och städer. Från tillväxtverket kommer följande siffror:
Under 2010 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 3,2 procent till nästan 255 miljarder kronor. Turismens exportvärde, mätt som utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 1,7 procent till drygt 87 miljarder kronor, vilket var drygt 50 procent mer än järn- och stålexporten och mer än dubbelt så mycket som värdet av den svenska personbilsexporten under 2010. Efter en kraftig nedgång under 2009 (-12,8%) ökad Sveriges totala export av varor och tjänster igen under 2010 (+10,3%), vilket var mer än turismens exportvärde under 2010. Mellan 2008 och 2010 har dock turismens exportvärde ökat med cirka sju procent, samtidigt som Sveriges totala export av varor och tjänster minskade med cirka 3,9 procent. 
Utan ledande frågor hade nog inte svaren i den beställda Sifo-undersökningen blivit de samma, för vem väljer kalhygge, kärnkraft och uppdämda älvar när man kan välja dalahästar, röda stugor med vita knutar och sightseeingturer i Stockholm?

Med resurskriser i allmänhet och oljetoppen i synnerhet i åtanke så kanske det heller inte är bästa valet att förstöra vårt land snabbast möjliga för att få hög BNP nu, alltså bygga ut fler älvar, bygga nya kärnkraftverk och bruka skogen med större intrång än vad som är hållbart osv. Turister som kommer till Sverige gör det oftast för vårt rena land med mycket natur och kultur, det kan inte vara fel att bygga på!

En politiker som har civilkurage borde inte sänka sig till simpelt röstfiske utan med den experthjälp man har till förfogande försöka styra landet på ett sätt som är mest fördelaktigt för landets innevånare i det långa loppet. Inte som nu, ett "klia mig så kliar jag dig"-system mellan lobbygrupper, politiker och andra maktkonstellationer. Folkets vrede kan bli kännbar den dag de upptäcker att de har svikits av individer mer kortsiktiga personliga intressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...