torsdag 23 maj 2013

Resistans mot Roundup - inlägg i GMO-debatten

GMO - genomodifierade organismer - kan man debattera utifrån olika problemställningar. Den som är mest accepterad är den som behandlar säkerheten hos den genmodifierade organismen, är den säker att äta, skadar den sin miljö i form av insekter med mera och kan den spridea sina modifierade gener till andra levande organismer i sin närhet.

Den andra problemställningen, som sällan behandlas av myndigheter, är vad som modifieras och varför.   Detta är enligt min mening den tydligaste orsaken varför vi bör motarbeta tillåtandet av GMO. De stora aktörerna när det gäller genmodifiering är de stora kemijättarna som ofta tar fram ett utsäde för att vara resistenta mot deras egna växtgifter. Det kan också vara fråga om sorter som själva producerar ett gift för att stå emot vissa insekter. Oavsett vilken av dessa typer av genmodifiering vi pratar om så är syftet att kunna bedriva en rationell och storskalig odling som är lönsam för det företag som tagit fram den genmodifierade organismen.Genom att de har tagit patent på växtsorten så har inte lantbrukaren rätt att använda eget utsäde utan att betala till ägaren av organismen och dessutom kan odlingssystemet hålla kvar lantbrukaren i ett hårt beroende av växtgifter.

Exempel på denna destruktiva affärsmodell är Monsantos "RoundUp Ready Soy" som precis som namnet antyder är en sojaböna som tål besprutning av totalutrotningsmedlet RoundUp, eller glyfosfat som den aktiva substansen heter. Den har fått stort genomslag ute i världen och får till följd att soja kan odlas i jättelika monokulturer där de inte störs av andra ogräs. En sådan monokultur är ett stort hot för miljön i sig själv, även utan de effekter som glyfosfat har på människor och djur, För en sådan monokultur är som en öken för alla djur och insekter som inte direkt lever på just den växt som monokulturen består av. Ju mer av odlingen som sker i sterila monokulturer desto mer trängs övrigt liv undan. I monokulturen lever få fåglar, insekter och andra kryp, eftersom de behöver en mångfald av växter för att frodas. Undantaget då just de skadegörare som hör till monokulturen. På detta vis får också monokulturer större problem med skadegörare eftersom de får fritt spelrum och inte kan konkurreras ut av någon annan insekt. Skadegörarna får också stora effekter på monokulturen och bekämpas därför ofta hårt, vilket får till effekt att de blir svårare och svårare att hantera och annat liv trängs undan ytterligare.

En ytterst omoralisk effekt av detta patenterade utsäde är att Monsanto i Nordamerika har valt att åtala lantbrukare som fått sitt utsäde nedsmittat av gmo-gener via pollinering för patentintrång - och vunnit i rätten! Detta har gjort att det är i stort sett omöjligt att odla annat än patenterat utsäde från de stora kemijättarna!

Föga överraskande så leder också denna flitiga användning av besprutningsmedel till resistans hos både ogräs och skadeinsekter. I ATL i veckan kunde man läsa följande:

I dag finns 14 ogräsarter i USA på motsvarande en tredjedel av all åkermark för majs, bomull och soja, som växtskyddsmedlen inte biter på. Värst drabbat är södra USA, enligt en studie.
Därför gäller de att få fram nya, genförändrade utsäden som tål starkare bekämpningsmedel.
Återigen går man här i samma fälla som med de kollapsande populationerna av pollinerande bin. Man försöker kontrollera naturen och när naturen inte låter sig kontrolleras på det sättet så väljer man att ta i med hårdare gifter och mer mänsklig inblandning. Detta istället för att utveckla system som arbetar med naturen! I fallet GMO låter vi oss också styras av stora multinationella företag som genom sitt agerande bevisat att de inte har altruistiska motiv om mänsklighetens bästa, utan endast snöd vinning - till vilket pris som helst! I EU finns det nu ett tydligt exempel på hur dessa multinationella företag gör vad de kan för att förhindra andra alternativ till deras egna produkter genom den nya frölagen. Att läsa om den får det att vända sig i magen, Skriv under här för att protestera: "AVAAZ upprop mot Monsanto" till vad det nu hjälper!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...