tisdag 15 mars 2011

Befolkningsfrågan

Det finns läsare som undrar hur vi ska kunna försörja en ökande befolkning med hållbara system i t.ex. jordbruk och energiproduktion. De menar att vi som betecknar oss gröna duckar för frågan. Icke så, även om jag inte kan minnas att jag skrivit något enskilt blogginlägg om det.

Marit Paulsen skrev ett inlägg i debatten om ekologiskt jordbruk om att det var dags att slakta den heliga ekologiska kossan eftersom ett ekologiskt jordbruk inte skulle kunna försörja jordens befolkning med mat.

Jag vill vända på resonemanget och fråga: Ska vi utarma vår kritiska resurs jordbruksmarken, för att bygga upp en befolkningsmängd som inte är hållbar?

Svaret är naturligtvis nej. Det vore återigen att såga av den gren vi sitter på. Det är den yttersta formen av hyckleri att mena att vi ska dammsuga vår värld på mat så att vi som finns nu inte svälter ihjäl, men samtidigt döma framtida generationer till ett avsevärt sämre öde med förödda jordbruksmarker, kollapsade ekosystem och förlorade ekosystemtjänster.

Eftersom det inte är hållbart med en ständigt växande befolkning på en ändlig planet, så måste det bli ett stopp på befolkningsökningen. Hellre förr än senare. Detta är fakta som egentligen är oantastliga. Det som är riktigt problematiskt är hur det ska genomföras. På den punkten har jag inget färdigt program, jag har inte läst på vad mitt parti (Miljöpartiet, för den som nu inte visste det) har för åsikter i frågan. Här är bara mina egna åsikter. Några idéer skulle kunna vara:
 • Stoppa alla ekonomiska incitament som premierar flera barn än två
 • Intensifiera utbildningsinsatserna för kvinnor i fattiga och barnrika länder då det har visat sig att utbildade kvinnor föder färre barn
 • Arbeta för att hitta enklare preventivmedel av permanent art, jämförbart med sterilisering, men som inte innebär kirurgi eller miljöpåverkan av hormoner
 • Övriga idéer? Har du som läser några?

Det jag absolut vill undvika är tvångsåtgärder av typen tvångsaborter, tvångssteriliseringar mm. Frågan är naturligtvis svårlöst då det finns många som drar åt andra hållet, bland annat tillväxtkramarna, religiösa ledare och politiska ledare som använder växande befolkning som en strategi i en konflikt. Om vi inte löser frågan den frivilliga vägen, så kommer den att lösas ändå, bara mycket grymmare. Med svält.

28 kommentarer:

 1. Jag tror tyvärr aldrig att denna fråga kommer att få en lösning i ett system som i övrigt till 100% är tillväxtberoende.

  Jägar/samlar-samhällen begränsade sin population självmant. Kvinnorna skaffade väldigt få barn, det var ju inte speciellt smidigt att leva nomadiskt och samtidigt ha en massa småbarn. Dessutom fanns troligtvis en förståelse för naturens begränsningar. Genom att skaffa för många barn fick hela gruppen direkt äta mindre.

  Inte förrän vi återigen lever i ett sådant självadministrerande system så kommer befolkningsfrågan att få en lösning. Det positiva är att vi är på väg dit. Kollapsen av det här systemet har redan börjat och löper vidare för varje dag som går.

  SvaraRadera
 2. Sverige och speciellt Miljöpartiet vill öppna gränserna för migranter. Visst trevligt och humant.

  Men i nästa mening ville de halvera energitillgången.

  Det är ju faktiskt omöjligt att kombinera ökad befolkning och minskad energitillgång. Slutsatsen blir att migranter som kommer hit och har flytt från svält och energibrist hamnar i samma sits igen.

  För jordbruk kräver enormt med energi för att vara effektiv. på 1800-talet emigrerade miljonen från Sverige just pga svält.

  Hur ska jordbruket kunna föda fler än på 1800-talet utan all energi som den idag kräver? Det verkar ju inte bli medelhavsklimat i Sverige..

  Jag har inget emot viljan att skära ner energiförbrukningen, men jag reagerar på viljan att öka befolkningen samtidigt. Det är inte logiskt!

  SvaraRadera
 3. Man borde analysera brett vilka faktorer som i västvärlden bidrar till att det föds färre barn här numera.
  Kan tänka mig att en av dem är vårt sociala skyddsnät, som inte tvingar föräldrar att ha många barn för att trygga sin egen ålderdom.
  Kvinnans frigörelse och därmed ökad möjlighet att bestämma över sitt barnafödande kan vara en annan.
  -Ger inga snabba lösningar men dock en rikting att sträva åt...

  SvaraRadera
 4. Anonym 11:20
  Så du menar att den mängd energi som behövs för en individ är statisk? Det var bland det dummaste jag läst på länge. Hur mycket energi förbrukar en människa som odlar sin egen mat, hugger sin egen skog för värme och gör sina kläder från de egna fårens ull? Jämfört med en människa som kör bil, äter importerad frukt och använder kläder från Kina?

  Antalet människor är relevant, men det absolut viktigaste är hur människorna lever.

  När man ifrågasätter invandring så ska man komma ihåg att världen är föränderlig. En dag kan det faktiskt vara så att du själv tvingas lämna detta land. Då är det så dags att börja fundera på humanism.

  SvaraRadera
 5. Tvångssterilisering är nödvändig, hur skulle man annars kunna stoppa kaninerna från att skaffa fler barn.
  Att skaffa så många barn man vill påstås ju dessutom också vara en mänsklig rättighet.
  Urvalsmetoden kan dock kan dock bli en moraliskt accepterad lösning.
  Det finns nämligen en tredje part, som aldrig nämns, nämligen det ofödda eller det ännu icke avlade barnet.
  Det borde vara en grundläggande demokratisk rättighet att inte bli född med onödiga handikapp.
  Normal hälsa och slippa att bli född till svält i ett överbefolkat getto borde vara självklarheter.
  Att föräldrar med t ex diabetes typ I skaffar barn, som med största sannolikhet också drabbas, är synnerligen själviskt, men inte ovanligt.
  För några år sedan var det ett TV-program om en svensk förlossningsklinik, som specialiserat sig på diabetesföräldrar.
  Allt var så rart och gulligt och att flera barn fick starta livet med insulinsprutan från dag 1, var helt OK.

  SvaraRadera
 6. Vi har blivit så många att vi inte får plats hemma längre!
  Nu får ni flytta på er för nu kommer vi!
  Detta är givetvis inte acceptabelt.
  Överbefolkade länder måste förklaras i karantän och ta konsekvenserna av sin befolkningspolitik.
  I många länder är det troligt att inget görs förrän de blivit så många att de börjar svälta ihjäl.
  Att då dumpa överskottet på länder som skött befolkningsfrågan är ingen acceptabel lösning. De kommer bara att fortsätta att bli fler och kräva att andra länder skall fortsätta att ta emot överskottet.
  Jag har ingen skyldighet att svälta för att andra inte vill använda preventivmedel.

  SvaraRadera
 7. @ Anonym 19:07
  Jag skulle gärna vilja veta var jag är välkommen, om jag inte har en god yrkesutbildning, speciella kunskaper eller en fet plånbok.
  Även med något av ovannämnda, är det få länder där jag är välkommen.

  SvaraRadera
 8. Sverige har inte ett optimalt klimat för manuellt jordbruk. Vi svalt när vi var under 4 miljoner svenskar.

  Idag är vi över 9 miljoner och miljöpartiet vill öppna gränserna.

  Hur ska säg 11 miljoner överleva på mindre energi än vi har idag? Ska vi hoppas på varmare klimat?

  Om det var svält på 1800-talet hur skulle vi klara oss bättre idag?

  SvaraRadera
 9. Jag tror personligen inte att Sverige kommer att vara så eftersträvansvärt att flytta till i en framtid med ett hållbart lågenergisamhälle. Vem vill egentligen bo i ett kallt mörkt land uppe i norr?

  Samtidigt är det inte en enkel fråga hur man ska ställa sig till att hjälpa andra människor i nöd om man samtidigt själv riskerar svält på kuppen. Hur man skulle agera om svältande barn står vid dörren och tigger om samtidigt mina egna somnar hungriga på kvällen kan jag inte säga.

  SvaraRadera
 10. 16:11
  Du känner skuld pga programmerad politisk ståndpunkt att det är fult att vara egoist.

  Vi svenskar har en komplicerad inre motsättning pga samhällets sjuka hjärntvätt.

  Det är klart att du väljer dina barn före andras, sådan är den bistra naturen. Vi tror att vi är socialiserade men drivs starkt av instinkter när det väl gäller.

  Så länge vi är människor kommer vi att vara egoistiska i valet mellan liv och död.

  SvaraRadera
 11. Synnerligen brännbart tema! Smockan hänger snart i luften...
  Min synpunkt är hur man skall kunna få folk att -frivilligt- föda färre barn genom förtroendeskapande åtgärder som t.ex. bättre sociala nätverk, utbildning, statliga pensioner, ökad jämlikhet mellan könen. Finns det fler?

  SvaraRadera
 12. Hmmm...i hela Europa verkar det som om antalet födslar understiger antalet dödsfall, befolkningen blir äldre och äldre och den aktiva befolkningen minskar. Varje år blir befolkningen i ett tjugotal länder färre. Bara på ett år (2005) förlorade Ryssland mer än 800 000 invånare och Tyskland 140 000. Italien, Polen, Spanien befinner sig på samma nedåtlutande sluttning. Det demografiska självmord som Europa håller på att utföra kan sammanfattas i två fakta: år 1914 hade Europa 25% av hela världens befolkning, år 2050 kommer vår världsdel endast att omfatta 7% av den totala befolkningen.

  Problemet finns inte här i väst.

  Vill vi verkligen ha nya T9-program?
  Vet ni inte att frivillig abort öppnar för rashygien via samma mekanismer som får fårket att prioritera Idol framför åkerbruk?

  Är det inte så att varje familj borde välkomna sina barn till världen, lära dem att resurser är ändliga och att vi delar på det vi har. Och vi börjar här, där vi står, inom familjen. Vi tar ansvar först för oss själva, sedan familjen. Därefter kommer byn, omgivningen och nationen. (Notera; nationen, INTE staten).Om alla tar hand de sina får vi inte befolkningsproblem.

  Lösningen är inte att döda de som någon anser icke-önskvärda. Vilka premisser ska det ske på? Vems ideal ska få styra? Den vita ariska rasen? Den elitistiska sportaren? Soldatrekryterarens? Eller kanske omröstningar a´la Robinson?

  Nej tack, så skapar vi bara fler problem.

  Tror faktiskt att Peak-oil löser en hel del. Om man inte kan leva där man bor och inte kan resa skaffar man inte fler barn än vad som bär sig. Sedan ska vi inte underskatta kvinnans förmåga att knipa ihop benen.

  SvaraRadera
 13. Det vore inte alls svårt att minska befolkningen i Sverige. Allt som krävs är att kraftigt minska inflödet av nya invandrare, så blir vi färre med "automatik". Precis som de flesta västländer har vi ju lägre födelsetal än jämviktsläget. Vill man ytterligare snabba på processen så kan man t ex ändra så att man bara får barnbidrag för de första två barnen.

  Det svåra är förstås att hantera nedgångsperioden, innan vi stabiliseras på en lägre befolkningsnivå. Andelen pensionärer blir ju under nedgången så pass hög att det blir svårt både att ekonomiskt försörja dem, och kanske också att rent personalmässigt vårda dem. Fast det sistnämnda går ju alltid att lösa med gästarbetare, förutsatt att det även i framtiden finns massor av andra länder som har fler unga människor än jobb.

  En ändring av pensionssystemet så att man till allra största delen får sin pension från pengar man själv sparat in under sitt yrkesliv hade kanske varit det bästa. Men en sådan omställning tar längre tid än vi har på oss, så det går nog bort. Förmodligen är högre pensionsålder därmed det enda som funkar. Men i dagsläget finns det ju ingen medvetenhet hos allmänheten om behovet av att minska befolkningen, så rejält högre pensionsålder är förmodligen för politiskt vanskligt. (Fast det är det ju att minska invandringen också...)

  SvaraRadera
 14. @ Börjesson 21:19
  Det blir inga problem med pensionärerna under en nedgångsperiod. Vi försörjer i dag alldeles för många byråkrater som mycket väl kan ges fortsatt tjänst i åldringsvården, när vi också samtidigt måste dra ned på byråkratin i ett krympande samhälle.
  Vi har ju också ett stort antal arbetslösa och förmodlingen många med skensysselsättningar.
  Absolut inga problem med pensionärer när folkmängden sjunker!

  SvaraRadera
 15. Det räcker att se på nyrika länder som Kina och Indien så förstår man att vägen mot lägre antal födslar går genom rikedom. Men det har en lång fördröjningseffekt och frågan är om man kan vänta? Om inte, så blir det svältdöden.

  Som katolik måste jag påpeka att det finns metoder som även katolska kyrkan godkänner. Dessa råkar inte vara desamma som PK-folket propagerar för, men lika effektiva ändå.

  FredrikN

  SvaraRadera
 16. 06:49

  Vilka är detta då? Rektala samlag? Vi kanske kan sterilisera oss efter säg 32 års ålder? För män är det ett enkelt ingrepp, man knipsar och det är klart.

  Sålänge man går runt skarpladdad så finns det risk för olyckor. Ibland tänker man inte med det stora huvudet..iaf inte jag.

  SvaraRadera
 17. Hur många människor kan vi egentligen försörja i Sverige? Även om vi återgår till ett lågenergi samhälle så kommer vi ju fortfarande ha vår vattenkraft som vio kan producera kvävegödsel med, sen har jag hört att det tydligen ska finnas fosfor som man kan utvinna i Sverige (fast det kanske inte alls går utan mycket energi). Sen har vår teknik i övrigt utvecklats sen 1800-talet även om vi inte kommer kunna ha traktorer som gör allt jobb i samma utsträckning som idag.

  Att sterilisera sig efter 32 år ålder skulle väl ta bort mer än hälften av de nyfödda i Sverige, eftersom åldern på de som får sitt första barn är strax under 30. Sen är väl mannen ofta nåt år äldre.

  Är ni som skriver att folk i andra länder som genomgår sin stora befolkningsökning nu inte ska få flytta hit medvetna om vad svenskarna gjorde på 1800-talet när vi blev fler? Vi flyttade till USA och andra länder där vi trängde ut ursprungsbefolkningen.

  SvaraRadera
 18. 11:49

  NFP. Visst är det inte 100% säkert, men det är det inget som är.

  De här som inte vill ha barn behöver ju inte skaffa det.

  FredrikN

  SvaraRadera
 19. Hej Ylven! Hur kommer man i kontakt med dig, exempelvis via mejl?

  SvaraRadera
 20. Som Anonym 16 mars 2011 21:13 mkt riktigt påpekar så är problemet inte Sverige eller Europa. Här går nativiteten ner, men att säga att vi begår kollektivt självmord är väl mycket sagt. Om man istället kunde analysera de bakomliggande orsakerna till nedgången, vore det kanske en bit på väg - kanske något fanns att exportera till övriga världen där nativiteten är hög.

  Att vi på familjenivå borde tackla problemet är säkert bra, men det vill nog till en politisk insats också.

  Naturligtvis skall vi inte abortera foster utan snarare se till att vi bara får de barn som vi planerar - t.ex. genom p-piller, kondomer, spiraler m.m. Det är också bra med: t.ex. utbildning, att kvinnan får möjlighet att bestämma över sin fruktsamhet, det bör finnas ålderspension och annat som kan verka dämpande på behovet av att ha familjemedlemmar som försörjer på ålderns höst.

  Mentaliteten hos allmänhet och politiker bör nog förändras om det skall lyckas. Problemet med överbefolkningen måste upp till diskussion. Vi kan inte ducka mycket längre. Hur många miljarder kan vi bli?

  Det behövs en ny generation politiker som vågar satsa sin position genom att lyfta en impopulär fråga - som blir något helt annat än "valfläsk".
  Vilken politiker vågar?

  SvaraRadera
 21. Jag skulle vilja slå ett slag för spiralen. P-piller har en förödande inverkan på livet i havet och då hormonerna går ut i vattendrag. Spiralen sätter man in och så kan den sitta där i fem år, liten miljöinverkan och ingen kroppspåverkan med konstgjorda hormonsystem.

  Jag har en kompis som ville få en insatt men ifrågasattes starkt av vårdpersonalen som undrade om hon inte ville ha piller istället? Här är säkert läkemedelsföretag och deras lobbypengar en står påverkan. Spiral hade även varit perfekt för utvecklingsländer där det kan vara svårt att administrera dagliga piller till stora mängder kvinnor.

  SvaraRadera
 22. I många länder där det saknas sociala trygghetssystem är den enda trygga ålderdomen att skaffa så många barn som möjligt. Så har det varit här också en gång. Där ligger en del av svaret.

  Fast när våra pensionssystem försvinner ut med flodvågorna efter de stundande finansiella krascherna kanske vi återgår till många barn igen.

  De förnuftiga lösningarna, de finns ju, vore så klart önskvärda. Fast när i historien har mänskligheten klarat av gemensamma beslut för allas bästa? Dags för en historisk första gång kanske?

  SvaraRadera
 23. Problemet måste upp på politisk nivå, men politikerna sover eller låtsas sova. Det behövs en katastrof av tsunamikaraktär för att de skall vakna. Se bara hur man nu på många håll börjar omvärdera kärnkraften.
  Förr eller senare kommer problemet med vår försörjning in på knutarna och då blir det plötsligt bråttom. Bäst vore om vi redan nu kunde börja göra något för att få folk att inse vart vi är på väg. Ensamma kan vi göra mycket lite. Diskussionen måste börja och här har den ju fått ett litet embryo...
  Blåröd

  SvaraRadera
 24. Gör av med mindre resurser Ni amerikaner ;)
  Vi i Europa är lite duktigare. Återanvänd kläder , köp en telefon när den riktigt brakar , huta åt ensamma personer i framförallt stora bilar mm.
  Be SJ och SL fara åt skogen , utöka tunnelbana och tåg mm.

  Enklare kan det inte bli.

  SvaraRadera
 25. Man vet mycket väl vad som stoppar befolkningstillväxten - det har man vetat åtminstone sedan 60-talet. Det är utbildning, social trygghet, jämlikhet och tillförlitliga samhällsstrukturer (läs pension, tillgång till sjukvård etc). Finns detta så sjunker födelsetalen ner till runt 2 per kvinna - ofta något under, så att befolkningen minskar. Vi vet också att befolkningen peakar på ca 9 miljarder, sen går den ner igen - om nuvarande utbildningstrender mm inte avbryts drastiskt.

  Det produceras redan idag mat för 9 miljarder människor. Det är fler människor som lider av övervikt än som hungrar.

  Framtida odling kan komma att kräva lite större ytor eftersom handelsgödsel kommer att bli dyrare i takt med oljan, men kan fortfarande tillverkas av annan energi - tex på Island eller i Indonesien. Framför allt kan den användas betydligt mer effektivt. Stora delar av Afrika odlas lika ineffektivt som på 1800-talet - skörderesterna går till matlagningsbränsle istället för att återföras till jorden etc. Det finns många potentialer.

  Framför allt så odlar vi knappt hälften av den tillgängliga, regnbevattnade marken.

  Alla uppgifter från FAO

  SvaraRadera
 26. Sverige kommer aldrig att kunna försörja över 9 miljoner utan fossil energi.
  Det var svält redan under 5 miljoner, ett par års missväxt är det enda som krävs. Sjukt nog längtar många tillbaka till det manuella jordbruket och samhället. Att det skulle kosta flera miljoner liv verkar inte bekomma dem.

  SvaraRadera
 27. Anonym 10:33. Jag finner det märkligt med sådana här kommentarer som verkar utgå från rubriken än från vad som står i själva inlägget.

  Jag skrev i inlägget:
  Jag vill vända på resonemanget och fråga: Ska vi utarma vår kritiska resurs jordbruksmarken, för att bygga upp en befolkningsmängd som inte är hållbar?

  Men du verkar tycka att det är mer värt att vi idag kan äta oss feta, så att våra barn får svälta ihjäl.

  SvaraRadera
 28. 20:32 vad har man i Indonesien? Hur gör man jordbrukeet i Afrika effektivt utan dyr olja?

  FredrikN

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...