tisdag 2 mars 2010

Om kärnkraften som komplext system

För att anknyta till den aktuella kärnkraftsdebatten vill jag här bidra med min egen synvinkel, nämligen att kärnkraften som system är alltför komplext för att det ska bli mer än ett marginellt bidrag i några få rika länder.

Kärnkraftverk är komplicerade saker. De tar 10-15 år att bygga. Att producera uran-bränslet är oerhört komplicerade grejor. I alla steg riskerar radioaktivitet att spridas, som damm och som radongas. Dessutom produceras stora mängder giftigt avfall, särskilt under konverteringen till uranhexafluorid, som är ett instabilt och lättflyktigt ämne, och under anrikningen till användbart bränsle. Det handlar om stora anläggningar som kräver statligt stöd och sanktion och som inte lämpar sig i bebodda trakter.

Att hantera bränsle, radioaktivt avfall och anläggningar är komplicerade och storskaliga saker. De är långsiktiga, oerhört långsiktiga. Rent av de mest långsiktiga projekt vi ägnar oss åt här på jorden. Det ska hållas säkert i flera 10 000-tals år. Hur kan man ens fundera på de tidshorisonterna? Istider kommer och går, kontinentalplattor krockar och vulkaner bryter igenom jordskorpan. Det högaktiva avfallet är mer radioaktivt än något annat som finns naturligt på jorden. Att utsätta jorden för den risken när konsekvenserna kan bli så katastrofala är oansvarigt!

Om man tänker i termer av Peak Oil så kan man lätt tänka sig att vårt valutasystem med fiat-valutor kraschar. Inga pengar att betala med. Vem ska då vara statsförvaltning? Vem ska då ta hand om dessa komplicerade anläggningar? Varför utsätta sig för den risken... Jag tror att vårt samhälle kommer att gå från det överkomplexa samhälle som vi har idag, där varje ny regel innebär många gånger större komplexitet och nyttan är mindre än de negativa effekterna av komplexiteten, till ett med lägre komplexitet. Då kommer vi inte att ha resurser att klara sådana storskaliga och långsiktiga projekt som kärnkraft. Risken är att anläggningarna bara att bli stående, utan att ha tagits om hand. 

Men värst av allt, varför gör man det?

För att få billig energi som vi kan slösa bort på inget viktigt! Konsumera mera! Men du blir inte lyckligare för det, och dina barn får en sämre värd att leva i.

Sedan har vi ju frågan med dubbelmoralen, att bara vissa länder får ha kärnkraft, eller åtminstone anrikningsanläggningar. Om det inte är rätt för alla, hur kan det då vara rätt för endel?

Börjar man prata elbrist så kommer jag att hävda att det finns stor potential att spara energi. Det är både billigare och mer miljövänligt. Men det kan förstås inte göda evig tillväxt. Det finns det ju å andra sidan inget som kan, inte i en ändlig värld, om det inte är tillväxt enligt Zimbabwes modell vi menar...

15 kommentarer:

 1. Kärnkraften är en väldig prestigefråga för de som tilltalas av tekniskt komplicerade betongmonument.

  Lite lästips om reaktorbygget som pågår i Finland just nu: Helsingin Sanomat och der Spiegel.

  Jag tror mer på distribuerad och småskalig elproduktion. Nu i vinter har många reaktorer stått stilla. Och även tidigare har de stått stilla för att det varit fel som kunnat drabba andra reaktorer också.

  SvaraRadera
 2. Det ska hållas säkert i flera 10 000-tals år. Hur kan man ens fundera på de tidshorisonterna? Istider kommer och går, kontinentalplattor krockar och vulkaner bryter igenom jordskorpan.

  En intressant fråga... mycket intressant. Jag vet att du menar den retoriskt. Men eftersom man uppenbarligen tänker i de termerna, har du själv, för ett ögonblick, stannat upp och på allvar frågat frågan "Ok... hur lyckas de rationalisera detta? Kan det trots allt finnas en verklig, sund, rationell tanke bakom det hela?"

  Har du det? Eller är du enbart intresserad av den som ett retoriskt instrument där du på eget bevåg lägger svaret i andras munnas?

  Vill du veta hur det funkar och varför man faktist överväger det? Allt du behöver göra är att ställa frågan... om du inte är rädd för svaret vill säga. :)

  Din boll. ;)

  SvaraRadera
 3. Jag menar... du är ju civ-ingare (precis som jag)... så visst borde väl lite fysik intresserad dig i några minuter, eller vad säger du? Rädd för att få ett svar som håller kanske? ;)

  SvaraRadera
 4. J: Du uttrycker det väldigt bra, prestigefråga, och att det vore bättre med distribuerad och småskalig produktion. Håller helt med dig. Och mindre slöseri.

  Karnerfors: Jag jobbar också som testare, och vet att det är svårare, rent av i princip omöjligt, att bevisa att någon ska fungera på avsett sätt. Särskilt med tanke på hur lång tidshorisont det är som gäller och hur många parametrar det är som kan ändra sig. Jag är också väl medveten att de slutförvarsmetoder som man har på ritbordet innebär väldigt liten risk, särskilt inom överskådlig tid.

  Min ståndpunkt är riskanalysen, alltså varför riskera något som ju ändå är onödigt. För kärnkraften som jag ser är onödig.

  Du väljer det tekniska angreppssättet, av alla de problem jag nämner ovan så tar du det som är mest "lösbart". Jag ser att du inte kommenterar varken uranbrytningen, besparingspotentialen eller risken för samhällskollaps och vad som då kan hända. Eller hur det blir om alla länder vill ha kärnkraft.

  Varför ska vi ha kärnkraft öht?

  SvaraRadera
 5. ylven: Om du står ut med att vänta återkommer jag i kväll med ett längre svar, ok? :) Måste jobba nu.

  Men tills dess kan du ju fundera på följande:

  I ett stort, komplext system som ett elnät - där man måste ha sekundpassning mellan konsumtion och produktion - och där alla enheter som finns på nätet måste vara helt i fas med varandra...

  ...vad händer med sårbarheten och styrbarheten i nätet om du ersätter ett fåtal stora styrara generatorer, med tusentals små generatorer som inte är styrbara utan går upp och ned som de själva känner för?

  Jag inväntar jag med spänning din analys av denna situation. Ses i kväll. :)

  SvaraRadera
 6. Enligt vad jag har läst mig till så är kärnenergin baskraft och inte reglerkraft, det är vattenkraften som står för regleringen.

  Mitt huvudargument, som ddu fortfarande inte kommenterat är, varför ska vi ha kärnkraft? Varför ska vi slösa med el?

  Här två klipp från en artikel i MiljöAktuellt

  Vår förbrukning av elenergi är tre gånger så stor per person som i Danmark och Tyskland, när den elintensiva industrins behov är borträknade. Enligt en undersökning från Energimyndigheten går 9 procent till stand-by-användning.

  Vid Linköpings Universitet har forskaren Louise Trygg i en undersökning, där 30 industrier ingick, visat att företagen kunde minska sin elförbrukning med 50 procent.

  SvaraRadera
 7. Ylven, det stämmer bra att det kärnkraft är baskraft. Kraftverken är för långsamma för att kunna reglera kraften. En kraftig utbyggnad på kontinenten kommer alltså kräva fossil- eller kolkraft som reglerkraft, om man inte samtidigt kan bygga ut vattenkraften.

  För mycket kärnkraft blir alltså ett problem, inte en lösning.

  SvaraRadera
 8. Säg det åt fransoserna som har fräckheten att effektreglera med kärnkraft...

  Anledningen till att man inte gör det i de flesta länderna är för att det är mer ekonomiskt att göra det med vattenkraft, gas etc. Inte för att det inte är tekniskt möjligt.

  Sen kan man förstås också se till andra reaktortyper, som pebble bed reaktorer, som är hur enkla som helst att effektreglera med.

  Ylven, din huvudfråga är varför ska vi ha kärnkraft då du tycker den är onödig? Min fråga tillbaka blir helt enkelt, varför ska vi inte använda en ren, säker och billig energikälla vars risker föga underskrider andra energikällors? Jämför tex dödsfall pga kärnkraft med dödsfall pga vattenkraft.

  SvaraRadera
 9. Vi ska inte ha kärnkraft för att:

  - Den inte behövs
  - Vi har säker vattenkraft
  - Vi kan spara massor med el utan att minska mängden arbete som utförs med el
  - Om vi dessutom låter bli att göra sådant som är fullständigt onödigt så kan vi spara ännu mer el
  - Kärnkraft sprider radioaktivitet i världen och innebär risk för mutationer i könsceller
  - Kärnkraft förutsätter komplicerade system för att kunna fungera.

  SvaraRadera
 10. Så! Nu är jag hemma... nu kan du få ett utförligt svar.

  Argumentet "Kärnkraft är komplex" är ett påstående som är i stort sett irrelevant därför att i det breda perspektivet är det inte mer komplext än de flesta andra storindustrier, men det är däremot mycket mer uppstyrt, övervakat och med hårdare säkerhetskrav.

  Svaret på min fråga: vad händer om du ersätter en reaktor med 7 000 vindturbiner? Du får ett mer sårbart nät. Här är ett exempel på hur illa det kan gå när det blir kaos på nätet på grund av den oerhörda komplexitet man orsakar genom att trycka in massor med småverk som du inte kan styra produktionen ifrån.

  Tesen att descentraliserad småskalig energiproduktion är mindre sårbar är gravt felaktig därför att det argumentet ignorerar den sårbarhet och komplexitet man introducerar på elnätet när man gör så.

  Med tanke på att du är civ-ing så gissar jag att du har gått reglerteknik och reglertekniksystem, om inte på gymnasiet så i alla fall på högskolan. Då vet du också att komplexiteten och svårigheten att hålla ett system inom givna ramar ökar dramatiskt med antalet enheter man introducerar.

  Detta skjuter komplexitetsargumentet ur vattnet därför att du får ett mindre komplext system med färre generatorer på nätet. Och den komplexitet som en(1) reaktor innebär är inte för svår.

  Skall laga lite mat nu... återkommer med svar på argumentet "onödigt" senare.

  SvaraRadera
 11. Att andra industrigrenar också är komplexa är inget argument för att satsa på kärnkraften. Du och jag har nog lite olika bild av framtiden. Jag är helt säker på att samhällets komplexitet måste minska. Därmed kommer inte kärnkraften att ha någon plats. Decentraliserad småskalig kraftproduktion behöver inte nödvändigtvis vara uppkopplad mot ett rikstäckande nät, utan kan vara sammankopplade mot sänkor på närmare håll.

  Som sagt, jag tror inte att du och jag har samma bild av framtiden.

  För övrigt anser jag att vi istället borde spara energi, istället för att slösa den på onödvändigheter och konstgjorda behov.

  SvaraRadera
 12. Tja ylven, innan vi rör oss över på argumentet om "onödigt" eller inte... utgångsläget är fortfarande att allt är tillåtet tills det att det förbjuds. Varför skall vi förbjuda kärnkraft? Varför skall vi minska på den rena energimixen? Varför skall vi frångå ursprungsläget och förbjuda?

  Vad sedan gäller argumentet "onödigt"... tja all vår elkonsumtion är egentligen "onödig" eftersom människan överlevde i en så där 100 000 år utan den. Men tycker du det är en rimlig gräns för vad som är "nödvändigt" eller inte?

  Sedan vänder vi på resonemanget och konstaterar i i vintras hade vi kris. När 40% av kärnkraften var off-line så gick vattenkraften för fullt och hällde i rasade fart ur vattenmagasinen... den extremt skitiga reservkraften startdes upp... och importen var stor. Att i det läget hävda att vi skulel klara oss utan 100% av kärnkraften... nej, det argumentet håller inte.

  Att kärnkraften i framtiden skulle kunna vara onödig är en annan femma. Men vi är inte där.

  SvaraRadera
 13. Jag är inte heller mycket för förbud, då är jag hellre för riktade skatter. Som jag skrev i detta inlägg om åtgärder för att möta Peak Oil tycker jag att vi skulle skifta skattebördan från arbetskraften till energi och resursförbrukningen.

  Hur tror du då att det skulle gå med elförbrukningen?

  Jag tror att ganska mycket av dagens elförbrukning skulle bedömas som onödig...

  SvaraRadera
 14. Riktade skatter är ett annat sätt att säga "Jag tycker inte om det du gör, men jag vet att jag har inte mandat nog att förbjuda dig... så nu tänker jag bara plåga dig för det till du (förhoppnigsvis) slutar ändå".

  Kärnkraften i Sverige har redan en riktad skatt på sig... den så kallade Effektskatten som drar in 4.2 miljarder till staten varje år, och som ökar verkens produktionskostnader med ca 1/3.

  Jag tycker den skall skrotas... den är ett unikt svensk påfund och - som jag uttryckte i åsikt ovan - bara ett sätt att djävlas.

  SvaraRadera
 15. Jag tycker att arbete redan nu utsätts för riktade skatter, som får helt fel effekt dessutom!

  Jag tror inte på en nattväktarstat, utan en något större, som tar lite mer ansvar och ser lite mer långsiktigt än vad gemene man behöver göra. Som t.ex. kan se att det är inte så bra om vi slösar bort alla våra resurser till ingen nytta, bara för att ingen tvingar oss att betala...

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...