onsdag 27 februari 2013

Svart svan - från naturen

Jag blev för några veckor sedan tillfrågad om jag ville lämna ett bidrag till Klimatmagasinet Effekt om svarta svanar. Det jag skrev kortades ner för att passa i tidningsformatet, därför publicerar jag originalartikeln här.


Det finns många problem som mänskligheten kalkylerar med, och försöker gardera sig emot. I vissa avseenden går det väl skenbart bra men ju längre tiden går utan att katastrofer inträffar, ju mer invaggas vi i falsk säkerhet och hybris - människan kan ju lösa alla problem!

Problem som vi däremot kommer att ha svårt att hantera när de verkligen dyker upp är många, de som härstammar från naturen är de mest allvarliga. Möjligen har de låg sannolikhet att inträffa just på en speciell dag, men sannolikheten för att de kommer att inträffa, någon gång, är närmare 100%!

Ett sådant problem är t.ex. ett vulkanutbrott som kastar upp stora mängder stoft och gas i atmosfären. Ett exempel från historien är den isländska vulkanenLaki's utbrott 1783-1784 som gjorde att det blev kallt med missväxt som följd i stora delar av Europa. Vulkanen spred också svaveldioxid, klor och fluor som på Island dödade hälften av boskapen och gjorde människor sjuka. Även längre ner i Europa fickdjuren fluoros. Vissa historiker anser att svälten som vulkanutbrottet förde med sig var en av de utlösande orsakerna till Franska Revolutionen.

Om man tänker sig ett liknande utbrott idag så skulle det få stora konsekvenser för samhället. Det första som skulle hända är att flygtrafiken stoppas, på samma sätt som vid vulkanutbrottet i Eyjafjallajökuls utbrott 2010. Jag blev själv strandsatt nere i Frankrike där jag var via jobbet. Europa kändes oerhört stort helt plötsligt. Tack vare min arbetsgivare så kunde vi tre kollegor köra hem med i en hyrbil. Som privatperson hade det inte varit ett alternativ. Föreställ er Europa utan flyg under en längre period. Det är många som flyger på regelbunden basis och av andra skäl än nöjen, som då skulle få ta andra transportmedel, och med tanke på hur slimmade många trafiksystem är idag så skulle det bli överfullt över allt. Många skulle planera bort sina resor vilket skulle få effekter både på affärer och boenden.

Lite senare skulle man märka av den kemiska effekten som stoftet har på miljö och hälsa. Sjukhusen skulle översvämmas av människor med andningsproblem, senare även med fluoros i olika stadier. Idag klarar inte våra sjukhus av att några influensor råkar samverka, de skulle vara tvungna att prioritera bland patienterna och lämna en del att dö.
Ungefär samtidigt skulle man också märka effekten på klimatet, låt vara troligen mest lokalt i Europa. Troligen skulle vissa grödor drabbas hårdare än andra, precis som vissa områden. Tillsammans står bara Frankrike och Tyskland för ca 5% av världen spannmålsproduktion medan världens spannmålsöverskott är ganska exakt lika med Sveriges produktion på ca 5000 ton. Det är lätt att inse att en rejäl missväxt i Europa skulle få världens livsmedelsförsörjning att gå på knäna. En brittisk studie visade att om Laki's utbrott skett idag skulle det ha lett till ca 142 000 döda i Europa.

Om vulkanutbrottet är av en mer explosiv art kan de få ännu större konsekvenser, som t.ex. de vulkanutbrott som utlöste den s.k. "lilla istiden". Den började ca 1275 och varade i 600 år hade sitt ursprung i enhandfull vulkanutbrott, som skedde framför allt i tropikerna.De kastade upp stora mängder svavel i atmosfären som ökade reflektionen av solljuset. Förändringarna för klimatet skulle bli drastiska på bara ett par år, för att sedan stabilisera sig på en annan klimatnivå än den vi har idag. Ett sådant explosivt utbrott är också vad man är rädd för ska ske i Yellowstone i USAdär ett flertal mycket explosiva utbrott skett. Att det inte skett på länge är verkligen ingen garanti för att det inte kan ske när som helst. USA står för ca 20% av världens spannmålsproduktion. Bland annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...