torsdag 25 februari 2010

Snöskottning och Peak Oil Revisited

Jag gör en återkoppling till Cornucopia?'s inlägg Snöskottning och Peak Oil men med lite annan vinkel. Utgångspunkten är följande bild:
 
Hjulgrävare med snöblad monterad

Cornucopia? skriver:
"Energin i liter diesel ger i dagens motorer, vid säg 35% verkningsgrad, åtminstone lika mycket arbete som åtminstone 15 timmars manuellt arbete, detta baserat på ett energiinnehåll om 10 kWh per liter diesel och 0.2 kWh i varaktig effekt för manuellt arbete, vilket ger 17.5 timmars manuellt arbete om dieselmotorn har ovan nämnda verkningsgrad."

Grävaren ovan skottar bort snövallar på busshållplatser och i korsningar för bättre framkomlighet. Uppskattningsvis drar den någonstans mellan 7 och 8 liter bränsle i timmen. Vid 10 liter så producerar den lika mycket arbete som en heltidsanställd som jobbar i en månad, vid 7,5 liter motsvarar det tre arbetsveckor. Mot de förutsättningarna är det två slutsatser som blir påtagliga:
  1. Snöskottning medelst hjulgrävare är inte särskilt energieffektivt
  2. Olja är hopplöst underprissatt i kombination med överdrivna skatter på arbete
Med tanke på dessa slutsatser är det kanhända inte så fel att försvaret skottar snö på Nässjö bangård även om jag anser att det borde ha skett med avlönad arbetskraft istället. De verkar ha varit väldigt energieffektiva, eftersom de redan har skottat rent i Nässjö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...