måndag 8 februari 2010

Minskad artrikedom

Idag har SvD en artikel om hur det konventionella jordbruket utarmar artrikedomen. Detta är ju egentligen ingen överraskande slutsats. Kunde någon tro något annat? Med besprutningsmedel ser vi till att det på våra åkrar lever bara det som vi kan äta, direkt eller indirekt. Att sedan levnadsbetingelserna blir sämre för de generationer som kommer efter oss med mer svårbemästrade ogräs, växtsjukdomar, sjunkande mullhalter och eroderande jordar och inte minst överutnyttjande av alla ekosystemtjänster. Det är en följd av att vi är förmånga på jorden som kräver för stora resurser, både förnybara och ändliga. Jag kopplar ihop det med en skrivelse från EU som handlar om hur stor del människan utnyttjar av den totala produktionen i biosfären nämligen 24%.

How much of the biosphere’s productivity can we appropriate before planetary systems begin to break down? Austrian researchers have recently quantified and mapped the impacts of human land use and biomass harvest on the biosphere. The results suggest that humans consume approximately 24% of the organic matter contained in vegetation globally. This amount reduces energy available to other species, having a marked impact on biodiversity, flows of carbon, water and energy. Croplands and pastures now rival forests as the largest ecosystems on the planet, occupying 35 % of the ice-free land surface.

Det här med omställning med hänvisning till oljetoppen som jag och många andra håller på med är så mycket större än bara att mängden energi som människan kan förfoga över kommer att krympa framöver, även om det är ett problem som är illa nog. Det är många resurser som börjar nå kritiska nivåer så att oljetoppen kommer att tvinga oss att ta i tu med problemen med överbefolkning och västvärdens resursslöseri är ju bara en välsignelse i förklädnad. Frågan är ju mest hur obehagligt det kommer att bli.

Att tro att "marknaden" ska ordna fram ersättningar till olja, fosfor, dricksvatten och klimatproblemen är att stoppa huvudet i sanden och ägna sig åt kognitiv dissonans. Vi måste sätta igång genast att ställa om till ett mer miljövänligt samhälle utan rovdrift på naturen och utan att slösa så kopiöst med energi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...