fredag 29 januari 2010

Vanlig inställning till odling och matproduktion

Majken (anonym) lade följande kommentar på mitt Förslag på arbetsmarknadsåtgärd:

Majken sa...

Odla kålrötter och tvinna hampa?
Nej det låter inte som framtidens melodi utan rent av bara flummigt. Lite som någon storts gröna vågen igen.

Stora jordbruk är effektiva därför att de producerar mycket mat per ytenhet. Förvisso med stor energiinsats, men det finns ingen brist på energi.

Eftersom det är en så vanlig stereotyp inställning så väljer jag att svara här.

Stora jordbruk är effektiva därför att de producerar mycket mat per ytenhet. Förvisso med stor energiinsats, men det finns ingen brist på energi.

Stora jordbruk är inte särskilt effektiva när det gäller att producera mycket per ytenhet! Stora odlingsenheter må vara rationella ur en synvinkel, nämligen per arbetstimme, men ur alla andra synvinklar är de slösaktiga, ineffektiva och miljöförstörande.

Drivkraften hos en liten självägande jordbrukare är oerhört mycket större att maximera sin skörd efter sin marks förutsättningar än en som kör över hundratals hektar med traktorn, många gånger inte ens i egen regi, utan som uppdrag till en maskinstation. Men tilltron till stora rationella enheter har varit stor i Sverige, tydligt framför allt genom lantbruksnämndernas framfart under förra århundradet. Nu har ny forskning visat att den agrara revolutionens framgångar inte var ett resultat av större brukningsenheter utan av självägande bönder! Det var ju också tydligt i Sovjetunionen där en oproportionerligt stor del av landets jordbruksproduktion skedde på de små jordlotter som man fick bruka i privat regi medan produktionen på de stora industrijordbruken förföll.

Den kommersiella skörden av potatis gav i genomsnitt 2,88 kilo per kvadratmeter förra året.

Det låter inte för mig som någon stor skörd! Jag har inte kontrollvägt skörden från mina odlingar, inte heller hittat några siffror från fritidsodlingen och kan därför inte ge någon tillförlitlig siffra, men mitt intryck är att skörden blir betydligt bättre. Troligen beror det på att man kan odla tätare eftersom inga maskiner ska fram och att man kan individanpassa i större omfattning, dvs ta bort plantor som har blivit dåliga osv.

Som tidigare sagts är energianvändningen i det moderna industrijordbruket mycket hög, men mänskliga timmar väldigt få. När oljetoppen har passerats kommer mängden tillgänglig energi att minska. Därmed kommer priset för energi att stiga medan priset för mänskliga arbetstimmar sannolikt att sjunka i takt med att ekonomiska problem breder ut sig och utrymmet för konsumtion minskar. Vad kan då vara bättre än att sätta in människor i matproduktionen?

Som det är idag lämnar vi allt fysiskt arbete åt fossildrivna maskiner och får vällevnadssjukdommar på kuppen. Skulle det vara framsteg det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...