måndag 21 juli 2014

Drottningförsök

Ett bisamhälle är beroende av sin drottning,  endast hon kan lägga befruktade ägg och på så sätt hålla samhället vid liv. Saknas drottningen försöker arbetsbina i första hand att föda upp en ny ersättare genom att förse några larver i lämplig ålder kunglig omsorg. Finns inga larver i lämplig ålder så kan ett eller flera arbetsbin utveckla sina äggstockar och börja lägga ägg. Dessa ägg är dock obefruktade och det som föds här är endast drönare.  Samhället går sedan under men det finns i alla fall en chans att generna överlever.

I och med mitt delande av samhället för att hitta drottningen har jag med vett och vilja skapat två drottninglösa samhällen och ett med en drottning som jag inte vill ska föröka sig. För att råda bot på detta har jag gjort följande försök:
Samhället helt utan drottning har fått en ny köpedrottning tillsatt. Hon kom i en liten bur som jag hängde in mellan de  få kvarvarande ramarna med täckt yngel. Samtidigt började jag också fodra samhället med honung för att de skulle bli välvilligt inställda och också lite upptagna.
Skattlådorna och flygbina som bor där fick tillbaka sin drottning, men utan att de får direktkontakt med henne. Jag satte hennes lilla minisamhälle ovanpå skattlådorna med ett bitätt nät mellan. De har en egen utgång åt motsatt håll jämfört med dem i skattlådorna.  På detta sätt hoppas jag åstadkomma att de känner att de har en drottning och att därmed inga arbetsbin börjar lägga ägg, det kan nämligen bli svårt att få ett sådant samhälle att acceptera en ny drottning.
Planen är att om den nya drottningen kommer igång med äggläggningen så ska den gamla drottningen bort och den nya drottningens samhälle förenas med flygbina. Ska bli spännande att se hur det lyckas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...