onsdag 13 juni 2012

Regeringen vill sätta pris på ekosystemtjänster

På ekonyheterna i går kunde man höra ett inslag med rubriken"Svenska naturen snart inte längre gratis" miljöminister Lena Ek säga att:
det handlar om att sätta ett pris på de resurser som vi hittills har utnyttjat helt gratis: vatten, mark, luft.
Regeringen har nämligen gett Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera ekosystemtjänster, alltså sådana tjänster som vi räknar med att få gratis av "naturen". Det kan röra sig om till exempel pollinering, maskar och insekters arbete med jorden och den naturliga reningen av luft.

Man kan ju tro att det är meningen att företagen faktiskt ska få betala för att använda vatten, mark och luft, men nä, det hade ju varit för enkelt. Istället är det meningen att:
Förutom att företagen skriver om sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen och på så sätt förhoppningsvis gör kunder och investerare nöjda, kan företagen tjäna pengar på miljöarbete genom att till exempel undgå vissa miljöskatter, bättre bedöma olika risker för straffavgifter, men även hitta nya inkomstmöjligheter.
Jag undrar hur ett lantbruk ska påverkas i sin verksamhet, genom att redovisa i årsredovisningen att de utarmar pollineringstjänsten genom att bespruta bort oönskade grödor från åkern, hugga ner sälgen till energived samt påverkar växthuseffekten genom att låta mullhalten sjunka i åkrarna? Eller hur ett skogsbolag med stora monokulturer ska påverkas.

Detta är var jag kallar ett kraftfullt slag i luften!

I samma sändning av Ekot meddelades också att Elinor Ostrom, hon som fick det ofta kallade "Nobelpriset i ekonomi" (Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) har avlidit. Som av en händelse fick hon priset för arbete kring hur man på ett bra sätt kan hantera gemensamma resurser (Governings of Commons). Hon visade att det är svårt att få till bra beteende om det var många brukare, hetrogena grupper och fattigdom inblandat. Framgångsfaktorer däremot är:

  • Tydliga regler
  • Tydligt ansvar
  • Effektiva konfliktlösningsmekanismer
  • Etappmål
Det vore något av regeringen att ta intryck av!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...