onsdag 6 april 2011

Om miljökatastrofer som räddare av ekosystem

Varje dag hör vi via media om utsläppen av radioaktiva ämnen från de havererade kärnkraftverken i Fukushima, nu senast om att tätningen av reaktorläckan misslyckades.. I havet utanför mäts höga nivåer av radioaktivt jod, på land har man mätt nedfallet av radioaktivt jod och cesium och det är nu i nivå med de runt Tjernobyl. Området som måste evakuera bör utvidgas och ingen vet när man återigen kan bo där och producera mat. Men är detta verkligen en miljökatastrof eller är det bara en katastrof för det mänskliga samhället? Kan det vara så att härdsmältan och utsläppen av radioaktiva ämnen i närmiljön från Fukushima i själva verket är en välsignelse för miljön och hårt pressade ekosystem?

I samband med det stora giftutsläppet i Ungern från gruvdammen som brast läste jag en artikel i Ny Teknik som ställde många begrepp på ända  I artikeln hävdar professor Lars Håkansson att försurningen av svenska sjöar är en större miljökatastrof än att dammen vid ett aluminiumverk brast.
Han var tills i våras professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Där utvecklade han en modell för att kunna jämföra olika hot mot miljön, som användes vid civilingenjörsutbildningen i Uppsala. Den bygger på att man ställer tre frågor som besvaras med ett värde mellan 1 och 10 på en logaritmisk skala.
1. Kan det här döda "funktionella grupper", till exempel fiskar?
2. Hur stor är den geografiska utbredningen, inom ett land eller världsdel?
3. Hur stor är varaktigheten, med 320 år som maxvärde?
Svaren på frågorna multipliceras med varandra och ger ett så kallat per-värde. Förkortningen står för potentiell ekologisk risk.
Just per-värdet kan ju vara intressant att tänka på när man jämför en tänkt kraftverksdamm som brister med en tänkt Fukushima-katastrof. En kraftverksdamm hur omfattande den än skulle vara är endast av temporär art, medan det tar många år för det radioaktiva nedfallet att halveras till ofarliga nivåer.

Men är då denna typen av katastrofer en milökatastrof, eller bara en katastrof för samhället? Ett tänkvärt exempel är de oljeutsläpp i persiska golfen i samband med kriget ledde det till att fisket stoppades under en längre period visade det sig i själva verket vara mycket bra för ekosystemen i havet. Detta beror på att det inte är de akuta förgiftningarna som är farliga utan den fortgående överfiskningen.

Så kanske ska man se en lagom förstörelse av miljön, som t.ex oljeutsläpp eller utsläpp av radioaktiva ämnen i själva verket är en räddare av miljön eftersom det får människan att släppa sitt grepp om just det området. I själva verket är det vår vardagliga påverkan av miljön som är den största katastrofen, försurningen, överfiskningen och att vi tar allt större del av biosfären i anspråk för våra egna syften, ofta med monokulturer och bekämpningsmedel.

9 kommentarer:

 1. Jag är beredd att hålla med dig. Vi människor är helt hypnotiserade av vår egen betydelse och att vi skulle vara centrum för allt som händer.
  Blåröd

  SvaraRadera
 2. Ser att du länkar till Mikael Karnerfors via din text: "land har man mätt nedfallet av radioaktivt jod och cesium och det är nu i nivå med de runt Tjernobyl" i början av din artikel här dvs.
  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2011/03/31/day-20-after-the-tsunami/
  Karnerfors är en fanatisk kärnkraftskramare, men det kanske du inte visste..

  SvaraRadera
 3. Jag är mycket medveten om Karnerfors åsikter, det hindrar inte att han kan föra fram fakta som är intressanta.

  SvaraRadera
 4. Hehehe.... jo för vi vet ju att alla som inte ställer upp på påståendet att kärnrkaft är det farligaste som finns är ju "fanatiska kärnkraftskramare"... så är det ju... det vet alla.

  Visst är det lustigt att så fort kärnkraftshatarna störer på lite mothugg så måste de plocka fram smutskastningen och epiteten. :)

  SvaraRadera
 5. Vem slår du mot Michael? Och var är dina argument?

  SvaraRadera
 6. Jag slår mot Anonym is denna postning.

  Argumentet är ironi och sarkasm över att bli kallad för "fanatisk kärnkraftskramare" vilket syftar till att belysa påståendet som nonsens.

  SvaraRadera
 7. Jag tycker själv att du befäster epitetet gång på gång... Inte för att dina argument saknar faktagrund, utan för att du väljer ut ett segment att leta argument inom. Det som ligger utanför detta, dvs själva grundvalen på vilka dina argument står, är något du inte vill argumentera om.

  SvaraRadera
 8. Grundvalen för mitt argument hitter du i (1) grundläggande fri- och rättigheter, (2) vetenskaplig skepsis och (3) Hållbar Utveckling.

  Hållbar Utveckling (enligt Brundtlandkommissionens/FNs definition i "Our Common Future", vilken ligger till grund för den grundlagsfästa definitionen i Sverige) medger inte en uteslutning av kärnkraft ur energimixen. Tvärtom står klart och tydligt i kap. 2, stycke 12 att HU måste vara sådan att så få dörrar dörrar som möjligt stängs.

  Min vetenskapliga skepsis har vid granskning visat att majoriteten av argumenten som framförs mot kärnkraft är irrelevanta, felaktiga eller applicerade perspektivlöst enbart mot kärnkraft trots att fler fenomen och kraftformer i samhället berörs av dem, femomen som accepteras utan större eftertanke eller i jämförelse vsalt motstånd (som vattenkraft och fossila bränslen). Förutom att dessa argument då inte talar emot kärnkraft så medför de också stora mängder "brus" som döljer relevant kritik inom områden där förbättring av kärnkraft borde ske. Ett exempel på vad det medför är de enorma problem den svenska kärnkraftsflottan brottats med de senaste åren.

  Slutligen: allt som inte är förbjudet är tillåtet. Vill något inskränka människors rätt att gör något, då måste den som förbjuder motivera detta mycket väl. "Ja men jag har en personlig version mot det där" - vilket till syvende og sidst brukar vara den typ av argument kärnkraftsmotståndare landar på när man med fakta visat att de övriga argumenten inte håller - är inte gott nog.

  Om du tycker att Hållbar Utveckling, vetenskaplighet och grundläggande fri- och rättigheter är "ett segment" som är så smalt att jag skall betraktas som ett bloggtroll... tja... den tolkningen låter jag dig nog få ha helt för dig själv. :)

  SvaraRadera
 9. (Ber om ursäkt för dubbelpostning. Ta gärna ta bort den andra kommentaren)


  Grundvalen för mitt argument hittar du i (1) grundläggande fri- och rättigheter, (2) vetenskaplighet och (3) Hållbar Utveckling.

  Hållbar Utveckling (enligt Brundtlandkommissionens/FNs definition i "Our Common Future", vilken ligger till grund för den grundlagsfästa definitionen i Sverige) medger inte en uteslutning av kärnkraft ur energimixen. Tvärtom står klart och tydligt i kap. 2, stycke 12 att HU måste vara sådan att så få dörrar dörrar som möjligt stängs.

  Min vetenskapliga skepsis har vid granskning visat att majoriteten av argumenten som framförs mot kärnkraft är irrelevanta, felaktiga eller applicerade perspektivlöst enbart mot kärnkraft trots att fler fenomen och kraftformer i samhället berörs av dem och accepteras utan större eftertanke eller med jämförelsevid svalt motstånd (som vattenkraft och fossila bränslen).

  Förutom att dessa argument då inte talar emot kärnkraft så medför de också stora mängder "brus" som döljer relevant kritik inom områden där förbättring av kärnkraft borde ske. Ett exempel på vad det medför är de enorma problem den svenska kärnkraftsflottan brottats med de senaste åren.

  Slutligen: allt som inte är förbjudet är tillåtet. Vill något inskränka människors rätt att göra något, då måste den som förbjuder motivera detta mycket väl. Argumentet "Ja men jag har en personlig aversion mot kärnkraft" - vilket till syvende og sidst brukar vara den typ av argument kärnkraftsmotståndare landar på när man med fakta visat att de övriga argumenten inte håller - är inte gott nog.

  Om du tycker att Hållbar Utveckling, vetenskaplighet och grundläggande fri- och rättigheter är "ett segment" som är så smalt att jag skall betraktas som ett bloggtroll... tja... den tolkningen låter jag dig nog få ha helt för dig själv. :)

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...