onsdag 9 december 2020

Kort inhopp i klimatfrågan

En Facebook-vän skrev ett inlägg där han tycktedetvar konstigt att inte klimatfrågan var den allt överskuggande hela tiden. Detta var mitt svar:

-Jag tror det beror på att det är en stor och komplex fråga där det är svårt att se någon lösning. Det är då lättare att hålla frågan ifrån sig. Man klarar inte att vara i krisläge särskilt länge.
Jag hade själv min stora klimatångest 2006 och i sak har ju inte mycket blivit bättre sedan dess.
Energiförbrukning är intimt förknippad med levnadsstandard. Det betyder att minskad energiförbrukning skulle innebära sänkt levnadsstandard. I Sverige är det hanterbart men i stora delar av världen betyder det att man hamnar under överlevnadsnivån. Det finns t.ex. ingen skalbar ersättning för fossila bränslen i lantbruket. Inget fossilt bränsle betyder då mindre mat.

Jag har följt ett forskningsprojekt i Sverige som hade som mål att producera mat med mindre co2-utsläpp än 1 ton/person. De hamnade nere på manuellt arbete och hästdrift. Med resultatet mindre skörd dessutom. 

(Jag vet att många protesterar nu med argumentet att de själva liggerunder 1 ton, men då brukar man ha missat att den svenska samhällsapparaten  i sig själv kostar 2 ton per person i grundkostnad så att säga.)

För att klara det här predikamentet behöver vi gå över till eldrift och då producera el som inte har negativa effekter varken för klimatet eller miljön. Man måste också räkna med kostnaden i energi/koldioxid för att ställa om. Det utesluter de flesta förnybara källor som antingen ger för lite EROEI  eller för stora effekter på naturen. Kvar blir bara kärnkraft.
 
Om vi hade tillgång till el i överflöd skulle vi också kunna tvätta koldioxid ur atmosfären och tillverka syntetiska bränslen för att klara det som oljan idag är oersättlig för. Jag känner stort hopp inför de nya små modulära kärnkraftverken som utvecklas nu.

Jag tycker det är märkligt att det inom delar av miljörörelsen fortfarande prioriteras åtgärder som är dåligt för klimatet. Exemplen är många, alltifrån plastpåseskatten (där alla alternativ utom att bära hem varorna på armen är sämre för klimatet) till motstånd mot glyfosat som omöjliggör no-till-farming (som är en teknik för att binda mer co2 i marken), motstånd mot GMO som skulle kunna öka skördar genom bättre grödor genom att t.ex. göra fler grödor kvävefixerande, motstånd mot kärnkraft osv. Den stora invandringen till Sverige innebär också ökande klimatutsläpp eftersom de flesta kommer från delar av världen där utsläppen bara är en bråkdel jämfört med våra pga den lägre levnadsstandard som finns där.

Som sagt. Det är ett komlext och stort problem. Det finns inga enkla lösningar. Man måste räkna på livscykelanalyser:er för att inte gå fel. Skalbarheten är ett grundläggande problem för många lösningar som kastas fram. 

Jag själv är väl inte särdeles positiv till att lösningen blir enkel. Därför producerar jag min egen klimatsmarta mat och lever på en egen klimatsmart gård. Dock inte på 1-ton-nivån eftersom jag måste arbeta för min försörjning också.

Avslutar med en bild av omfattningen av problemet, andelen av energiförbrukningen i världen som är fossil, den äröver 80% och minskar inte märkbart, särskilt inte eftersom energiförbrukningen ökar."
#klimat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...